Miriam Ward Ådlandsvik

Deloitte Advokatfirma AS
Advokat
Telefon: 23 27 90 00
Mobil: 91 80 23 19
Fax: 23 27 96 01

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 14
0191 OSLO

Postadresse:
Postboks 221 Sentrum
0103 OSLO

Tilleggsopplysninger:

Miriam er advokat i Deloitte Advokatfirma og er spesialisert innen arbeidsrett. Hun bistår norske og internasjonale virksomheter i alle faser av et ansettelsesforhold, og har erfaring med blant annet varslingssaker, personaloppfølging, forflytning av arbeidstakere over landegrenser og omorganisering og nedbemanningsprosesser. Miriam bistår Deloitte sine klienter med juridiske utredninger, drøftelsesmøter, forhandlinger, Due Dilligence-prosesser og øvrig arbeidsrettslig og forretningsjuridisk rådgivning.