Advokat
Telefon: 69 81 96 90
Mobil: 90 56 88 76
Fax: 69 81 96 99

Besøksadresse:
Dr. Randers gate 5
1830 ASKIM

Postadresse:
Postboks 376
1802 ASKIM

Språkkunnskap

Engelsk