Trond Øyvin Sivertsvik

Advokat Sivertsvik AS
Advokat
Bevilling siden 2001
Telefon: 95887434
Mobil: 95 88 74 34

Besøksadresse:
Statsråd Kroghs veg 15 D
7021 TRONDHEIM

Postadresse:
Statsråd Kroghs veg 15 D
7021 TRONDHEIM

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Faglig og saklig engasjert advokat med møterett for Høyesterett.
I tillegg til oppgitte fagområder har jeg en betydelig andel forvaltningsrettslige saker, dvs. saker hvor stat eller kommune er motpart.