Bevilling siden 1988
Telefon: 33 35 46 00
Mobil: 91 73 59 66
Fax: 33 35 46 02

Postadresse:
Postboks 423
3201 SANDEFJORD

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Kjøp, salg, registrering og finansiering av skip i Norge og utlandet.
Selskapsrett.
Transaksjoner.
Generasjonsskifte.