Advokat
Telefon: 04063
Mobil: 97 16 49 99
Fax: 55 55 37 50

Besøksadresse:
Kanalveien 11

Postadresse:
Postboks 4 Kristianborg
5822 BERGEN

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Danmark, Nederland, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, USA

Tilleggsopplysninger:

Ola Mæle bistår med rådgivning innenfor skatt og selskapsrett, særlig ved strukturering av virksomhet nasjonalt og internasjonalt. Han bistår også med klage og prosess overfor skattemyndighetene samt ved kjøp og salg av selskaper og virksomheter.