Advokat – hva kan jeg forvente av min advokat

Oppdatert: 30.05.2017 Emner: ,

Advokater arbeider under strenge etiske regler. Alle advokater skal opptre i samsvar med Regler for god advokatskikk.

Når du har engasjert advokat, skal advokaten ikke la seg påvirke av noen andre hensyn i saken enn hensynet til deg og dine interesser. Denne uavhengigheten av alle andre interesser enn klientens er grunnleggende for advokaten.  En annen grunnleggende verdi er taushetsplikten.

Les mer om advokatens etiske regler

Hvordan finner jeg riktig advokat?

På Advokatenhjelperdeg.no kan du finne advokater som har erfaring innenfor ulike deler av hverdagsjussen. Advokatene står oppført med inntil seks spesialområder. Dette er områder av hverdagsjussen der advokaten har erfaring og gjerne tar oppdrag. På denne måten vil du kunne finne frem til en advokat som har den type erfaring som trengs for å få løst din sak på best mulig måte.

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at dette ikke er en formell spesialistordning. Noen slik ordning finnes ikke innenfor advokatbransjen. Advokatene har selv valgt ut de områdene de vil stå oppført under i Advokatenhjelperdeg.no.

Allmennadvokater

En del advokater har valgt å registrere seg som allmennadvokater. Dette er advokater som i sin daglige virksomhet dekker mange og svært forskjellige typer saker. Disse advokatene har erfaring fra de fleste områder innenfor hverdagsjussen. I Advokatenhjelperdeg.no vil du derfor finne disse advokatene innenfor alle kategoriene av jussen, men de vil komme opp i listen etter de advokatene som har registrert seg med det aktuelle området som spesialområde.

Advokater og advokatfullmektiger

På Advokatenhjelperdeg.no finner du både advokater og advokatfullmektiger. En fullmektig skal alltid arbeide under ansvar og oppfølging av en erfaren advokat (prinsipal).

Du får skriftlig oppdragsbekreftelse

Advokatforeningen pålegger sine medlemmer å gi kundene skriftlig bekreftelse ved nye oppdrag. Hensikten er at du som kunde skal ha et realistisk bilde av oppdraget og hva det vil komme til å koste før advokaten begynner på sitt arbeid.

>> Les mer om pris og oppdragsbekreftelse

Del denne artikkelen: