Nettpoker – er det lov med nettpoker?

Oppdatert: 23.05.2017 Emner:

Etter Lotteritilsynets vurdering er poker å anse som et lotteri og reguleres derfor av lotteriloven. Den som vil arrangere lotteri i Norge, må ha egen tillatelse fra politiet eller Lotteritilsynet. Dette kravet gjelder også pokerspill og lotteri på nettet.

Både «avholdelse», «markedsføring» og «formidling» av nettpoker rammes av lotteriloven. Dette betyr at det ikke bare er det å arrangere nettpoker som er forbudt i Norge. Det er også forbudt å formidle slike spill og å markedsføre dem direkte inn mot norske forbrukere.

Ifølge Lotteritilsynet har lovgiver imidlertid ikke ment å kriminalisere spilleren. Det kan derfor ikke på generelt grunnlag sies at det er forbudt å spille, selv om det aktuelle nettpokerspillet er arrangert ulovlig.

Kanskje lurer du på hvorfor det kan sendes reklame for pengespill på en norskspråklig TV-kanal. Lotteritilsynet oppgir at når det ikke har reagert mot slik reklame på kanaler som sender fra utlandet, er årsaken at det er det såkalte senderlandsprinsippet som gjelder.

Generell markedsføring og formidling på utenlandske nettsteder og fjernsynskanaler som sender fra utlandet, rammes med andre ord ikke, fordi det ikke er norsk lov som anvendes, men senderlandets lov.

Usikkerhet knyttet til kreditt

Ved spill på Internett er det vanlig å gi kreditt, det vil si at spilleren betaler innsatsen med kredittkort. Finansklagenemnda (tidligere Bankklagenemnda) har uttalt at kredittkortselskaper ikke har anledning til å innkreve gjeld knyttet til pengespill, men banken har i den aktuelle saken ikke fulgt nemndas uttalelse.

En slik sak har foreløpig ikke vært prøvd for retten. Det er derfor usikkerhet knyttet til kreditt og pengespill på nettet, og de fleste kredittselskaper tillater derfor ikke at deres kort blir brukt til å kjøpe «elektroniske penger» i forbindelse med pengespill.

Bekymring for sterk vekst av nettpoker

Poker og andre pengespill kan føre til spilleavhengighet. Både her i landet og internasjonalt er det i dag en betydelig bekymring over den sterke veksten i nettpoker. Ut fra ulike ståsteder arbeides det for å stoppe lotteri og pengespill på nettet. Dette gjøres først og fremst ved å stanse mulighetene for å overføre penger via kort og banker.

Amerikanske myndigheter har for eksempel vedtatt forbud mot bankutbetalinger (via debet- og kredittkortselskaper) til nettspillselskaper. Dersom et slikt tiltak får gjennomslag i de landene som utgjør de store internasjonale nettspillmarkedene, vil dette kunne vise seg å være et effektivt virkemiddel for å stanse nettpoker.

Pass på skatten ved gevinst

Gevinster vunnet på poker på Internett kan være skattepliktige. Det er spilleren selv som er ansvarlig for å sette seg inn i regelverket.

De lokale likningsmyndighetene vil kunne være behjelpelig med å gjøre rede for om gevinsten er skattepliktig eller ikke. Reglene er så vidt uklare at det kan variere hvordan de tolkes.

Du finner advokater med kompetanse på Internett og nettpoker på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: