Helsehjelp – utvandrere må betale for helsehjelp i Norge

Retten til gratis sykehusopphold gjelder kun den som er bosatt i Norge. En gruppe som jevnlig får ubehagelige overraskelser i møtet med folketrygden, er pensjonister som har bodd i utlandet i over 12 måneder og vil hjem til Norge fordi helsen svikter.  Hvis helsen allerede har begynt å svikte når du vender tilbake til Norge, kan det være for sent for å få dekket de medisinske kostnadene av den norske stat eller folketrygden.

Helsehjelp ved midlertidige utenlandsopphold

Nordmenn som er medlem av folketrygden og oppholder seg midlertidig i et EU- eller EØS-land, har rett til offentlige helsetjenester på linje med innbyggerne i landet. Dette betyr i praksis at du må betale de samme egenandeler som landets egen befolkning. Midlertidig opphold er enten ferie eller opphold inntil 12 måneder.

For å være sikker på at du får de rettighetene du har etter EØS-avtalen, bør du ta med deg et europeisk helsetrygdkort. Kortet utstedes av trygdekontoret i din hjemkommune.

Skal du oppholde deg utenfor EØS-området, enten det er kort- eller langvarig, må du sørge for å ha reiseforsikring og/eller ha tegnet frivillig tilleggstrygd gjennom folketrygden.

Helsehjelp ved flytting til utlandet

Nordmenn som bor fast i et EU- eller EØS-land og betaler for frivillig medlemskap i folketrygden, har de samme rettigheter som nordmenn som oppholder seg midlertidig i EØS-området. Nordmenn som bor fast i utlandet, og ikke er medlem av folketrygden, er henvist til helsevesenet i landet der de bor. Lokale myndigheter vil gi informasjon om hvilke rettigheter du har, og hvilke vilkår som må oppfylles for å sikre disse rettighetene.

Du finner advokater med kompetanse på helsehjelp på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: