Kan jeg jobbe deltid i utlandet hvis jeg mottar trygdeytelser?

Publisert: 01.07.2024

Jeg er for tiden 100 prosent sykemeldt, har søkt om AAP. Jeg har tenkt å søke deltidsjobb i Spania på rundt 40 prosent. Lurer på om jeg kan ta med meg 60 prosent AAP/uføretrygd fra Norge hvis jeg jobber i Spania?

Svar:

Det er alltid mulig å søke. Du kan få arbeidsavklaringspenger under opphold utenfor Norge i EØS/EU i inntil fire uker per kalenderår. Det er en forutsetning at oppholdet er forenlig med gjennomføringen av den fastsatte aktiviteten og ikke hindrer Arbeids- og velferdsetatens oppfølging og kontroll. Du må på forhånd søke Arbeids- og velferdsetaten om godkjenning av oppholdet.
Arbeidsavklaringspenger kan også ytes om du deltar på et arbeidsrettet tiltak utenfor Norge som er i samsvar med aktivitetsplanen som er fastsatt.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: