Formueskatt – slik reduserer du formueskatten ved omplassering av formuen

Oppdatert: 30.01.2023 Emner: ,

Innhold

Hvis du for eksempel har et bankinnskudd på en million kroner, blir dette formuebeskattet i sin helhet. Dersom du i stedet investerer pengene i fast eiendom, blir grunnlaget for formueskatten betydelig redusert, fordi ligningsverdien av fast eiendom er langt lavere enn markedsverdien.

Du kan også redusere formueskatten ved å gi forskudd på arv. Tidligere kunne barn, svigerbarn og barnebarn motta 470.000 hver kroner både fra mor og far, uten at de måtte betale arveavgift av beløpene. Arveavgiften ble imidlertid opphevet i desember 2013, med virkning fra 1. januar 2014.

Du finner advokater med kompetanse på formueskatt på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: