Skatteplikt når man har midlertidig arbeidstillatelse

Publisert: 22.04.2024

Statsborger utenfor EØS fikk i 2023 midlertidig arbeidstillatelse mens vedkommende ventet på svar ang. asylsøknad. Med arbeidstillatelsen ble det opprettet et ENK og fakturert for arbeid mot norsk firma mens vedkommende oppholdt seg her. I nov. 23 fikk vedkommende en skilled worker permit. På skatteetatens websider står det vedkommende jobbet nov-des 23, og det er ikke klart om vedkommende skal skatte for jan-okt mens vedkommende ikke hadde opphold- og arbeids-tillatelse, kun midlertidig tillatelse og asylsøknad. Hvordan gå frem?

Svar:

Skatteplikten er ubetinget for enhver som er bosatt i Norge. Om det skal betales skatt i Norge eller opprinnelseslandet, avhenger imidlertid av den skatteavtalen som er inngått mellom Norge og opprinnelseslandet i det skatteåret en melder flytting. Inntekten må oppgis på skattemeldingen, og så må det forklares når en meldte flytting og når en faktisk flyttet til Norge.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: