Miljøinformasjon – du har rett til miljøinformasjon i ditt nærområde

Oppdatert: 22.05.2017 Emner:

Hensikten med den relativt nye miljøinformasjonsloven er å gjøre det lettere for den enkelte å bidra til vern av miljøet, verne seg selv mot helse- og miljøskade, og å påvirke offentlige og private beslutningstakere i miljøspørsmål. Loven regulerer allmennhetens rett til å få utlevert miljøinformasjon både fra offentlige myndigheter og virksomheter som er etablert i Norge.

Du kan be om miljøinformasjon

Miljøinformasjonsloven gir publikum en viss rett til å delta i og påvirke beslutningsprosser som har betydning for miljøet skal sikre allmennheten. Loven gir deg for eksempel mulighet til å skrive brev til bedrifter i nærområdet og be om miljøinformasjon, og bedriftene er pålagt å svare. Loven gir deg også krav på informasjon om et produkt inneholder komponenter eller har egenskaper som kan medføre helseskade eller miljøforstyrrelse.

Miljøverndepartementet har etablert en nemnd som kan pålegge bedriften å legge frem den informasjonen du ber om, hvis du ikke får et godt svar direkte fra bedriften.

Du finner advokater med kompetanse på miljø og friluftsliv på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: