Hvem skal ha hunden etter samlivsbrudd?

Publisert: 08.02.2024

Jeg og min eks skiller nå lag, og vi har en hund i lag vi har hatt i 2 år. Eksen er satt opp som "hovedeier" og jeg som "deleier" da oppretter sa vi ikke begge kunne være oppsatt som "hovedeier". Eksen begrunner nå dette som at jeg ikke har noe rett på hunden eller kan bestride noe form for eierskap. Selv om jeg har bidratt like mye i form av utgifter over disse årene som min eks. Hva kan jeg gjøre da jeg føler at jeg blir frastjålet en dyp og kjær "eiendel/del av livet mitt"?

Svar:

Jeg antar at dere har vært samboere, ikke gift, - og at dere ikke har noe samboeravtale som regulerer spørsmålet.

Den som står registrert som eier/står på stamtavlen, og har betalt for anskaffelsen av hunden, står sterkest. I noen tilfeller kan imidlertid en hund ha vært en gave til den andre, - at hunden er betalt av en annen, enn den som står som eier. Hvem som har betalt utgifter til veterinær osv. kan også ha betydning ved helhetsvurderingen.

Hvis hunden anses å være anskaffet i fellesskap, kan den ene parten kjøpe ut den andres eierandel, for å beholde hunden selv

Enkelte deler ansvaret for felles hund etter bruddet, - men det blir gjerne et mer praktisk spørsmål, hvor man naturligvis også må se hen til hvor godt en slik ordning fungerer for hunden.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: