Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Ole Halvard Bondahl

Advokatkontoret Bondahl AS

Allmennadvokat, Eiendomsmekling

Bevilling siden 1986

Cand. jur. 1981, med odels og allmenningsrett som spesialfag.
Forvaltningspraksis fra kommuner. Advokatpraksis i Finnmark, og i Trondheim fra 1987,- i dag i advokatfirmaet Kuvås og Bondahl AS. www.akob.no
Jeg arbeider bl.a med fast eiendom, og da særlig landbruk, grunnerverv, jordskifte mv. Plan og bygningsrett, arbeidsrett, arv/skifte. Bistand ved overdragelse av eiendom.
Generelle juridiske spørsmål for næringsliv og privatpersoner i over 25 år. Hjemmeside www.akob.no

Ove Christian Lyngholt

Advokatfirma Tofte AS

Allmennadvokat, Møterett Høyesterett

Bevilling siden 1985

Ekspropriasjon,plan-og bygningsrett,fast eiendoms rettsforhold,odelsrett

Gudbrand Østbye

Langseth Advokatfirma DA

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1992

Kompetanse oppgitt i ulike land knytter seg til medlemsskap i International Jurists. Det er medlemmer for hvert enekelt land som er oppgitt.