Erling Torbjørnsson Eggen

Advokat Erling T. Eggen

Allmennadvokat

Bevilling siden 1971

Jordbruk, jordskifte, skog og vassdrag/vassdragsskjønn, reguleringsplaner, Deltaker i Allskog.

Stiftelser, kontrakter/næringsliv/økonomi

Bistand med rettslige spørsmål i Frankrike.

Medlem Norske Finansanalytikeres Forening
Medlem Fransk-Norsk Handelskammer

Se hjemmeside www.llb.no/advokat

Øyvind Erga Skjeseth

Advokatfirmaet Mageli ANS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2017

Erfaring innen fast eiendom, tingsrett, tvister knyttet til eiendomsforhold, entrepriserett, naborett og husleierett.