Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Kristin Bjella

Advokatfirmaet Hjort AS

Spesialkompetanse i:
Energi og vassdragsrett,
transaksjoner,selskapsrett,
skjønn og ekspropriasjon,
plan- og bygningsrett,
forvaltningsrett, offentlig sektor

André Standberg

Mazars Legal Advokater AS

25 års erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, herunder selskapsrett, eiendomstransaksjoner, avtale- og kontraktsrett, tingsrett, plan- og bygningsrett og husleie. Omfattende erfaring med tvisteløsning og prosedyre. Erfaring som megler. Yter bistand til alle aktører i eiendomsbransjen, særlig eiendomsutviklere, byggherrer, entreprenører/håndverkere, sameier, eierseksjonssameier, borettslag og utleiere.
Legal 500: “Excellent knowledge in the real estate and housing sector”, “Excellent problem-solver”

Anett Beatrix Osnes Fause

Elden Advokatfirma AS – Tromsø

Spesialisering i strafferett, menneskerettigheter og forvaltningsrett. PhD-grad i straffeprosess. Bistår i de fleste typer saker mellom privatpersoner og det offentlige. Bistår med rådgivning og tvisteløsning/prosedyre innenfor flere saksfelt mellom private parter, herunder kontraktsrett, arbeidsrett og arverett.