Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Sten Løitegaard

Advokatfirmaet Eurojuris Telemark DA

Møterett for Høyesterett siden 2005. Arbeider nå mest innen fast eiendom, skjønn og entrepriseoppdrag for private og offentlige foretak. Har erfaring fra granskning oppdrag. Bistår i rettstvister for og med utenlandske klienter i Norge og i utlandet. Som medlem i Eurojuriskjeden har kontoret samarbeidende advokatkontorer over hele Norge og i alle EU land. Advokatkontoret er ISO sertifisert.

Gisle Loso

Advokat Gisle Loso AS

Porteføljen består i tillegg av bobehandling (konkurs, dødsbo, felleseieskifte) og tvangssalg for det offentlige.

Frode A. Innjord

Advokatfirmaet Hjort AS

Erfaring og kompetanse innenfor forvaltningsrett, fast eiendoms rettsforhold og prosedyre

Heidi Synnøve Nymann

Borgen Advokatar AS

Har erfaring fra eiendom, havn og offentlig forvaltning, og kan bistå innenfor de fleste rettsområder, men spesielt bygg- og entrepriserett, eiendomsrett, kontraktsrett, selskapsrett, havnerett og offentlige anskaffelser.