Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Atle Berentsen

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA

Min bistand knytter seg hovedsaklig til næringslivsklienter innen fast eiendom og entreprise (både på byggherre- og entreprenørsiden).

Ole Halvard Bondahl

Advokatkontoret Bondahl AS

Cand. jur. 1981, med odels og allmenningsrett som spesialfag.
Forvaltningspraksis fra kommuner. Advokatpraksis i Finnmark, og i Trondheim fra 1987,- i dag i advokatfirmaet Kuvås og Bondahl AS. www.akob.no
Jeg arbeider bl.a med fast eiendom, og da særlig landbruk, grunnerverv, jordskifte mv. Plan og bygningsrett, arbeidsrett, arv/skifte. Bistand ved overdragelse av eiendom.
Generelle juridiske spørsmål for næringsliv og privatpersoner i over 25 år. Hjemmeside www.akob.no

Inger Mette Elisabeth Sefland

Advokatfirmaet Sefland

Interessefelt: Generasjonskifte samt andre rettspørsmål knyttet til fast eiendom. Rådgivning relatert til kulturminner. Rådgivning rettet mot grundere, herunder sikring av rettigheter, patentrettigheter og varemerke.

Juridisk embetseksamen 1994,Advokatfullmektig 1994-1999, hos Advokat Odd Sefland, deretter advokat i selskapet Advokatfirmaet Sefland. Fra 2005 juridisk rådgiver i Fiskeridirektoratet til 2021, deretter studier: Digitale studier ved NTNU og juridiske fag ved UiO