Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Atle Berentsen

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA

Min bistand knytter seg hovedsaklig til næringslivsklienter innen fast eiendom og entreprise (både på byggherre- og entreprenørsiden).

Christoffer Hansen

Pretor Advokat AS

Advokatfullmektig med lang erfaring innenfor arealplanlegging og prosesser/tiltak innenfor plan- og bygningsloven. Bistår også innenfor arbeidsrettslige forhold.

Ole Halvard Bondahl

Advokatkontoret Bondahl AS

Cand. jur. 1981, med odels og allmenningsrett som spesialfag.
Forvaltningspraksis fra kommuner. Advokatpraksis i Finnmark, og i Trondheim fra 1987,- i dag i advokatfirmaet Kuvås og Bondahl AS. www.akob.no
Jeg arbeider bl.a med fast eiendom, og da særlig landbruk, grunnerverv, jordskifte mv. Plan og bygningsrett, arbeidsrett, arv/skifte. Bistand ved overdragelse av eiendom.
Generelle juridiske spørsmål for næringsliv og privatpersoner i over 25 år. Hjemmeside www.akob.no

Inger Mette Elisabeth Sefland

Advokatfirmaet Sefland

Juridisk embetseksamen 1994,Advokatfullmektig 1994-1999, hos Advokat Odd Sefland. Allmennpraktiker, bobestyrer, bistandsadvokat og forsvarer. Egen advokatbevilling i 1999. 1999-2005 Advokatfirmaet Sefland
Ansatt i Fiskeridirektoratet fra 2005-2022, og har arbeidet innen ressurskontroll, samt noe havbruk. I perioden 2021-2022 Studiepermisjon : Digital transformasjon v/ NTNU, International Enviromental Law v UiO, International Law on Peace, Dataprotection,