Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Christian Wefling

Advokat Christian Wefling AS

Har bred erfaring innen bygge- og entrepriserett, og har skrevet boken Bustadoppføringslova.

Erik Bruusgaard

Tenden Advokatfirma ANS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1981

Erik Bruusgaard yter generell juridisk rådgivning til små- og mellomstore bedrifter og privatpersoner. Han arbeider særlig med problemstillinger knyttet til kontraktsforhold herunder entrepriserett og fast eiendoms rettsforhold. Han har også betydelig erfaring med offentligrettslige forhold, ekspropriasjon, regulering og rettigheter knyttet til fast eiendom, og innehar flere styreverv.

Bruusgaard har lang erfaring med å prosedere saker for domstolene, så vel for private som for det offentlige.

Aksel Kayser

Stiegler Advokatfirma AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1992

Omfattende kompetanse fra saker som gjelder fast eiendom, herunder grenser, bruksrettigheter, jordskiftesaker, veisaker, nabosaker, saker etter avhendingslov, bustadoppføringslov og lov om håndverkertjenester, skjønns- og ekspopriasjonssaker, entreprise m.v.