Folketrygden – utenlandsstudenter må sjekke folketrygden

Oppdatert: 19.05.2017 Emner: , ,

For å kunne søke om frivillig medlemskap i folketrygden må du ha bodd i Norge og hatt ordinært medlemskap i minst tre av de siste fem kalenderårene før du søker. Du må også ha nær tilknytning til det norske samfunnet, for eksempel ha familie i Norge. Frivillig medlemskap krever at du betaler, men du kan selv velge hvilke ytelser du betaler for. Helsedelen av folketrygden koster ni prosent av brutto lønn. Hvis du også vil beholde retten til sykepenger, må du betale 14 prosent av brutto lønn. Skal du også inkludere pensjonsrettigheter, må du betale 20 prosent av brutto lønn.

Pliktig medlemskap i folketrygden

Norske utenlandsstudenter med stipend og lån fra Lånekassen har plikt til å være medlemmer av folketrygden. Medlemskapet omfatter rett til utvidet stønad ved helsetjenester. Lånekassen sender lister over sine utenlandsstudenter til Folketrygdkontoret for utenlandssaker, og disse studentene får automatisk utstedt et trygdebevis.

Medlemskapet varer i tre måneder etter at studiet i utlandet er avsluttet. Hvis du får jobb i et utenlandsk selskap før det er gått tre måneder, opphører imidlertid medlemskapet i folketrygden den første dagen du er i ny jobb. Det er et unntak fra denne hovedregelen: Retten til utvidet stønad til helsetjenester varer bare til klokka 24.00 den første søndagen i den første måneden etter at studiet er avsluttet, ifølge forskrifter fra Sosial og Helsedepartementet.

Studenter som vanligvis studerer i Norge, men som skal studere ett eller to semestre i utlandet, blir ikke registrert som utenlandsstudenter i lånekassen. Slike studenter får trygdebevis ved å henvende seg til NAV internasjonalt.

Utenlandske statsborgere som studerer i Norge, kan søke om frivillig medlemskap i folketrygden for den perioden de oppholder seg i Norge.

Du finner advokater med kompetanse på trygderettigheter på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: