300 timer overtid på oppsigelsestidspunktet

Publisert: 28.02.2022

I arbeidsavtalen min står det at det vil være perioder med behov for å jobbe utover arbeidstid og at disse timene fortrinnsvis skal tas ut som avspasering. Vi har ingen timesystem. Vi skriver kun timer på kunder, som ikke utgjør total arbeidstid. Ved ærend i arbeidstid har timene vært krevd innarbeidet. Avspasering har virket som et fremmedord. Jeg jobber ut februar og lurer på om jeg har rett til å kreve noe for de ca. 300 timene jeg har ekstra? Hva er i så fall god nok dokumentasjon?

Svar:

En timeliste vil være et minstekrav. Den beste dokumentasjonen, er å få attestert/godkjent timelistene av arbeidsleder/arbeidsgiver. Arbeidsmiljølovens regler er ufravikelige, det gjelder også retten til overtidsbetaling. Hvis det avspaseres, så vil en likevel ha krav på overtidstillegg (40%). 300 timer overtid tyder på ulovlig arbeidstid. Loven fastsetter at overtidsarbeidet ikke må overstige ti timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: