Advokat har ikke svart på klage

Publisert: 30.09.2022

Jeg lurer på saksgangen når en advokat har blitt klaget inn til disiplinærnemnden og ikke avgitt tilsvar innen tidsfrist. Hva skjer da videre?

Svar:

Dersom advokaten ikke sender inn tilsvar innen fristen, vil klagesaken fortsette videre uten advokatens svar, med mindre det er søkt om og gitt utsatt tilsvarsfrist.

Klagen forutsettes ferdigbehandlet av disiplinærutvalget innen seks måneder etter innkommet klage. Dersom klagen ikke er ferdigbehandlet eller avvist innen fristen, kan partene kreve at saken overføres til Disiplinærnemnden for behandling. Dette gjelder ikke dersom det oppstår forsinkelse som skyldes klageren, eller at saken etter sin art krever særlig lang behandlingstid.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: