Ambulansearbeider har mistet førerkort

Publisert: 23.06.2022
Emneord:

Jeg jobber som ambulansearbeider, og er helt avhengig av førerkort. Jeg fikk 3 prikker under prøvetiden min, og dette ble da 6 prikker. Nå har jeg greid å blitt stoppet på E6 etter å ha fulgt trafikken som går, og dermed ligget litt for høyt og fikk 2 prikker til. Dette medførte at jeg mistet førerkortet mitt i 6 mnd. Er det mulig å søke om forkortning av tapstid? Jeg er helt avhengig av førerkort på jobb, og har lang pendlevei til jobb også.

Svar:

Det er mulig å søke om forkortet tapstid. Reglene finner du her:
https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1660/§9-1

Det skal særlige grunner til for å få forkortet tapstiden for førerkort, så du må ha gode grunner. Hvis du har gode grunner, kan du kontakte juristen i det politidistriktet som har inndratt førerkortet ditt, og høre med vedkommende hvordan du søker om forkortet tapstid. Dersom politijuristen tar din søknad til følge, må du også kontakte Vegvesenet og søke om å få tilbake førerkortet. Dette kan gjøres via nettsidene:
https://www.vegvesen.no/dinside/?goto=https%3A%2F%2Fwww.vegvesen.no%2fdinside%2fdittforerkort%2fsok-om-forerkort

Hvis du mister førerkortet for en periode, er min anbefaling å kontakte arbeidsgiver for å forklare situasjonen og høre om det er mulig å finne en løsning med andre arbeidsoppgaver i den perioden du ikke får utført dine ordinære arbeidsoppgaver. Dersom det er krevende eller umulig for arbeidsgiver å tilby alternative arbeidsoppgaver, kan det være en løsning at du tar ut ferie i kombinasjon med ulønnet permisjon frem til du får tilbake førerkortet.

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: