Angrer på signert avtale med arbeidsgiver

Publisert: 13.07.2022
Emneord:

Har en tøff periode bak meg , med styremøter og medarbeidersamtaler, mye trakassering fra daglig leder og øvrige ansatte. Har fått tilbud og har hatt det tøft på jobb lenge, og valgte å si opp. Svært psykisk belastende situasjon på jobb, med manglende arbeidstakere, og flere oppsigelser. Jeg er nå sykemeldt, og vært i møte med styret til bedriften, og føler her at jeg har blitt tvunget til å skrive under på avtalen, spurte flere ganger om å få ta med hjem å lese. Kan en slik avtale angres?

Svar:

Det skal svært mye til for å sette en inngått avtale til side. I utgangspunktet må en avtale respekteres selv om den er ugunstig for den ene parten, eller om den mangler balanse mellom partenes ulike interesser. Men, de konkrete omstendigheter kan begrunne en tilsidesettelse av avtalen. Dette vil bero på en konkret vurdering av den aktuelle avtalen, forholdene da avtalen ble inngått, etterfølgende omstendigheter og avtalens virkninger. Du beskriver at du har inngått en avtale som du angrer på. Jeg forutsetter også at det ikke er avtalt en betenkningstid eller en "angrefrist"? En avtale kan også inneha forutsetninger som må inntreffe for at avtalen skal gjelde. Etter det du forklarer er det ingen slike avtalte mekanismer. Det vil medføre at avtalen er bindende om den ikke er inngått på et grunnlag eller etterfølgende omstendigheter som medfører at den er/blir ugyldig eller at bristende forutsetninger medfører at den heller ikke lenger er gyldig. En avtale kan også settes til side om den er åpenbart urimelig for den ene parten.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: