Oppsigelse av arbeidstaker som har gått over på AAP

Publisert: 22.04.2024

Kan arbeidsgiver kreve å si opp en arbeidstaker, som nylig har gått over på APP etter 3 mnd. permisjon u/lønn? Det har vært gradert tilbakeføring i jobb i 40 % i sykemeldingsperioden. Men ved max tid ikke har stabilisert helsen nok til å starte i 100 % jobb enda. Arbeidstaker kan fint gjennomføre sine arbeidsoppgaver og den rollen vedkommende er ansatt i. Men trenger mer tid for styrke helsen og det er store muligheter for at arbeidstaker kan stå i 100 % på sikt. Hva er arbeidstakers rettigheter?

Svar:

Disse spørsmålene må tas opp med fastlegen.-

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: