Anmelde barnehage for varsling til barnevernet

Publisert: 25.07.2022

Så at barnehagen har sendt bekymring til barnevernet. Det gikk kun på at min bror har hentet min sønn der, noe han heller ikke direkte har gjort da han satt i bilen på parkeringen og en annen hentet. Siden mor jobber i barnehagen og har ett har mot ham så har hun fått pedagogisk leder på min sønns avdeling å sende en sånn bekymring, da hun sier at han ikke har lov å hente. Noe hun ikke avgjør når jeg har samvær. Er dette straffbart fra barnehagens side og burde anmeldes?

Svar:

Uten at jeg kjenner bakgrunnen for bekymringsmeldingen utover det du skriver, så vil det aldri vært straffbart for en barnehageansatt å sende bekymringsmelding der man er bekymret for et barn. Selv om bekymringen vises seg å være grunnløs er det ikke nødvendigvis feil å sende en melding. Det er verre å unnlate å sende en melding som burde vært sendt og som kan føre til at et barn lider overlast.

Jeg kan ikke se at det skulle være noe grunnlag for å anmelde forholdet basert på det du skriver.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: