Barnevern

Innhold

Hjelp til 17 år gammel sønn

01. nov 2022 · spørsmål

Hvor skal jeg starte for min sønn på 17, gjelder erstatning, forsikring, barnevern etc.

Les mer

Anmelde barnehage for varsling til barnevernet

25. jul 2022 · spørsmål

Så at barnehagen har sendt bekymring til barnevernet. Det gikk kun på at min bror har hentet min sønn der, noe han heller ikke direkte har gjort da han satt i bilen på parkeringen og en annen hentet. Siden mor jobber i barnehagen og har ett har mot ham så har hun fått pedagogisk leder på min sønns avdeling å sende en sånn bekymring, da hun sier at han ikke har lov å hente. Noe hun ikke avgjør når jeg har samvær. Er dette straffbart fra barnehagens side og burde anmeldes?

Les mer

Falsk bekymringsmelding

08. jun 2022 · spørsmål

Det har blitt sendt inn falsk bekymringsmelding på meg som hevn for noe som gjelder min eks-samboers familie. Vedkommende som meldte bekymring kom med en rekke falske påstander og jeg synes dette er unødvendig bruk av barnevernets ressurser. Vedkommende meldte inn med sitt fulle navn, så jeg vet hvem det er. Kan jeg anmelde vedkommende til politiet? Hvis ja, på hvilket grunnlag og hvilke paragrafer?

Les mer

Ønsker å bytte fosterhjem for sønnen

30. mai 2022 · spørsmål

Sønnen min er i midlertidig plassering/fosterhjem hos mine foreldre. Da jeg ikke ønsker han skal være hos de grunnet problemer innad familien, har jeg noen rettigheter å bestemme at han ikke skal være der å heller være plassert hos noen andre? Dette er forresten frivillig ordning, ikke tvang.

Les mer

Krav på erstatning for tapt barndom?

04. mar 2022 · spørsmål

Snart 22 årig jente her. Hele oppveksten har jeg slitt med omsorgssvikt fra begge foreldre, og barnevernssaker som ble henlagt, fordi de ikke har sett barnet. Far er bipolar og alkoholiker, sjukt manipulerende. Mor var (død nå) pillemisbruker m.m. Har fra jeg var 12, og mer bevisst - slitt psykisk av fars behandling og mors avhengighet. Far har også hatt besøksforbud, og jeg er fysisk redd for han. Er dette en sak der jeg kan søke erstatning for tapt barndom? Sliter den dag i dag.

Les mer

Skolen har feilaktig meldt fra til barnevern

17. feb 2022 · spørsmål

Barneskolen som vår sønn går på har meldt oss til barnevernet for vold hjemme. Vi ble kalt inn til politiavhør og hatt full runde med barnevern. De har konkludert med at dette ikke er en sak for barnevernet eller politiet. Slik vi og de ser er det en svikt fra skolen sin side. Vi har vært i møte med skolen tidligere og det ble laget en aktivitetsplan, som de ikke har fulgt opp. Vi føler skolen har forhåndsdømt/sviktet vår sønn fra 1. klasse, han går pr. idag i 4 klasse. Hvordan stiller dette seg?

Les mer

Uenig i bekymringsmelding fra barnehagen

03. feb 2022 · spørsmål

For to år siden sendte barnehagen en bekymringsmelding til barnevernet. Her var det flere feil fra barnehagens side, og saken ble fort henlagt. Vi beholdt barnet i barnehagen, da vi ikke ville rive barnet vekk fra det trygge. Vi har fått beskjed at de igjen vil melde, og sier at ingen av punktene er grunn for bekymring alene, men totalen er. Problemet er at alle punktene ikke stemmer, eller er drastisk overdrevet, og ingen ting er tatt opp med oss. Kun fått positive tilbakemeldinger siste 6 mnd. Er dette lov?

Les mer

Erstatningssak mot barnevern

03. feb 2022 · spørsmål

Dette gjelder erstatningssak mot barnevern. Hvilken type advokat som kan hjelpe i disse sakene? Slik at jeg kan finne.

Les mer

Feil vurdering av barnevernet

04. jan 2022 · spørsmål

Jeg er en 17 år gammel gutt som har en komplisert sak. Jeg er en tidligere barnevernsgutt. I 2015 ble jeg omplassert pga vold i hjemmet. Noe som er riktig etter den norske lov. Etter noen få måneder ble jeg plassert i kode 6 (sperret adresse). Noe som forandret livet mitt. En hverdag med redsel av å dø. Det har skapt meg psykiske problemer og i år ble jeg modig nok til å fortelle en voksen om mitt tidligere liv. Da fant voksne ut at jeg hadde PTSD. Jeg mener beslutningen av kode 6 var feil.

Les mer

Fosterforeldre får ikke referat fra møter med barnevernet

25. nov 2021 · spørsmål

Vi er fosterforeldre. Barnevernet har nå sluttet å sende oss referater fra felles møter. Begrunnelsen er at vi ikke er part i saken. Jeg mener at siden vi er til stede bør vi få lese igjennom referatene. Det har flere ganger vært ting som er blitt feilaktig gjenfortalt i referat fra samtaler med oss. Selv om vi ikke er part i barnevernssaken, er vi vel part i det møtet referatet gjelder. Burde vi ikke ha mulighet til å kommentere på referatet?

Les mer