Barnevern

Innhold

Ved mistanke om at den ene forelder ikke er grei mot sine barn. Legger så inn en bekymringsmelding til barnevernet

07. feb 2024 · spørsmål

Ved mistanke om at den ene forelder ikke er grei mot sine barn. Legge så inn en bekymringsmelding til barnevernet. Spørsmål: er et anonymt varsling mulig eller kommer melder til å bli involvert i saken.? Er varsler beskyttet.

Les mer

Ønsker tilbakekalling av bekymringsmelding

23. okt 2023 · spørsmål

On 05 october we had a meeting with BUP, During the aforementioned meeting, BUP rationale submitting a "Bekymringsmelding" to the Barnevern. While we acknowledge her concerns, we wish to express our apprehension regarding the apparent lack of review of the evidence we provided to address her concerns. Our submitted evidence includes statements from teachers.

Les mer

Hvem har rett til informasjon fra barnevernet?

22. sep 2023 · spørsmål

Jeg lurer på hva jeg har/kan ha rett til. Han jeg er gift med har to barn fra før og vi har to felles, alle barna er under barnevernet men jeg blir nektet informasjon ang de to andre barnene. Har jeg noe rett til å vite ang dem da jeg blir regnet som en forsørger og barna bor hos far 50/50. Og hva kan vi eller barnefar gjøre iht til at barnemor bryter kontrakter/ foreldresamarbeidsavtaler som er skrevet hos familievernkontoret?

Les mer

Mor holder igjen barn på samvær

03. aug 2023 · spørsmål

Far til to. Omsorg for jente i annen kommune. 1.5t unna. 2022 fattet BV (1) vedtak om at jente skulle bo hos far, med prøveperiode til jul 2022. Jente ytret ønske høst/vinter om å flytte til mor 2022, for å ta vare på mor. Jente ble i mai 2023 holdt tilbake fra mor. Bekymringsmld fra BV 2 ble sendt BV 1, BV 1 ser bort fra dette tross bekymring fra flere hold. Har ikke kontakt med mine barn. Og BV 1 henlegger sak tross bekymring fra BV 2. Hva gjør jeg? En meget fortvilende situasjon jeg står i.

Les mer

Gå til sak mot kommune og barnevern

24. mar 2023 · spørsmål

Koster det å gå til sak mot kommunen? Eller er det fri rettshjelp?? Jeg har tenkt å gå til sak mot kommunen, men jeg er usikker på om det er lurt, men jeg har lyst å få erstatning får det barnevernet har gjort mot meg og mine barn, barnevernet har ødelagt bånd mellom mor og døtre, så dem må står får det de har gjort,

Les mer

Hjelp til 17 år gammel sønn

01. nov 2022 · spørsmål

Hvor skal jeg starte for min sønn på 17, gjelder erstatning, forsikring, barnevern etc.

Les mer

Anmelde barnehage for varsling til barnevernet

25. jul 2022 · spørsmål

Så at barnehagen har sendt bekymring til barnevernet. Det gikk kun på at min bror har hentet min sønn der, noe han heller ikke direkte har gjort da han satt i bilen på parkeringen og en annen hentet. Siden mor jobber i barnehagen og har ett har mot ham så har hun fått pedagogisk leder på min sønns avdeling å sende en sånn bekymring, da hun sier at han ikke har lov å hente. Noe hun ikke avgjør når jeg har samvær. Er dette straffbart fra barnehagens side og burde anmeldes?

Les mer

Falsk bekymringsmelding

08. jun 2022 · spørsmål

Det har blitt sendt inn falsk bekymringsmelding på meg som hevn for noe som gjelder min eks-samboers familie. Vedkommende som meldte bekymring kom med en rekke falske påstander og jeg synes dette er unødvendig bruk av barnevernets ressurser. Vedkommende meldte inn med sitt fulle navn, så jeg vet hvem det er. Kan jeg anmelde vedkommende til politiet? Hvis ja, på hvilket grunnlag og hvilke paragrafer?

Les mer

Ønsker å bytte fosterhjem for sønnen

30. mai 2022 · spørsmål

Sønnen min er i midlertidig plassering/fosterhjem hos mine foreldre. Da jeg ikke ønsker han skal være hos de grunnet problemer innad familien, har jeg noen rettigheter å bestemme at han ikke skal være der å heller være plassert hos noen andre? Dette er forresten frivillig ordning, ikke tvang.

Les mer

Krav på erstatning for tapt barndom?

04. mar 2022 · spørsmål

Snart 22 årig jente her. Hele oppveksten har jeg slitt med omsorgssvikt fra begge foreldre, og barnevernssaker som ble henlagt, fordi de ikke har sett barnet. Far er bipolar og alkoholiker, sjukt manipulerende. Mor var (død nå) pillemisbruker m.m. Har fra jeg var 12, og mer bevisst - slitt psykisk av fars behandling og mors avhengighet. Far har også hatt besøksforbud, og jeg er fysisk redd for han. Er dette en sak der jeg kan søke erstatning for tapt barndom? Sliter den dag i dag.

Les mer

Skolen har feilaktig meldt fra til barnevern

17. feb 2022 · spørsmål

Barneskolen som vår sønn går på har meldt oss til barnevernet for vold hjemme. Vi ble kalt inn til politiavhør og hatt full runde med barnevern. De har konkludert med at dette ikke er en sak for barnevernet eller politiet. Slik vi og de ser er det en svikt fra skolen sin side. Vi har vært i møte med skolen tidligere og det ble laget en aktivitetsplan, som de ikke har fulgt opp. Vi føler skolen har forhåndsdømt/sviktet vår sønn fra 1. klasse, han går pr. idag i 4 klasse. Hvordan stiller dette seg?

Les mer

Uenig i bekymringsmelding fra barnehagen

03. feb 2022 · spørsmål

For to år siden sendte barnehagen en bekymringsmelding til barnevernet. Her var det flere feil fra barnehagens side, og saken ble fort henlagt. Vi beholdt barnet i barnehagen, da vi ikke ville rive barnet vekk fra det trygge. Vi har fått beskjed at de igjen vil melde, og sier at ingen av punktene er grunn for bekymring alene, men totalen er. Problemet er at alle punktene ikke stemmer, eller er drastisk overdrevet, og ingen ting er tatt opp med oss. Kun fått positive tilbakemeldinger siste 6 mnd. Er dette lov?

Les mer

Erstatningssak mot barnevern

03. feb 2022 · spørsmål

Dette gjelder erstatningssak mot barnevern. Hvilken type advokat som kan hjelpe i disse sakene? Slik at jeg kan finne.

Les mer

Feil vurdering av barnevernet

04. jan 2022 · spørsmål

Jeg er en 17 år gammel gutt som har en komplisert sak. Jeg er en tidligere barnevernsgutt. I 2015 ble jeg omplassert pga vold i hjemmet. Noe som er riktig etter den norske lov. Etter noen få måneder ble jeg plassert i kode 6 (sperret adresse). Noe som forandret livet mitt. En hverdag med redsel av å dø. Det har skapt meg psykiske problemer og i år ble jeg modig nok til å fortelle en voksen om mitt tidligere liv. Da fant voksne ut at jeg hadde PTSD. Jeg mener beslutningen av kode 6 var feil.

Les mer

Fosterforeldre får ikke referat fra møter med barnevernet

25. nov 2021 · spørsmål

Vi er fosterforeldre. Barnevernet har nå sluttet å sende oss referater fra felles møter. Begrunnelsen er at vi ikke er part i saken. Jeg mener at siden vi er til stede bør vi få lese igjennom referatene. Det har flere ganger vært ting som er blitt feilaktig gjenfortalt i referat fra samtaler med oss. Selv om vi ikke er part i barnevernssaken, er vi vel part i det møtet referatet gjelder. Burde vi ikke ha mulighet til å kommentere på referatet?

Les mer

Barneverntjenestens frister for å opprette sak

26. okt 2021 · spørsmål

Ble oppringt av barnevernet angående ei bekymringsmelding 19. oktober 2021. Vi drar på samtale dagen etter, og får vi se en anonym bekymringsmelding med sjikanerende innhold. Bekymringsmeldinga vart ringt inn til Barneverntjenesten i april 2021. De skal opprette sak, komme på hjemmebesøk og ringe skole, lege osv. Har de holdt fristene sine? Har de lov å opprette sak så langt etter ?

Les mer

Skolen har utlevert informasjon til svigermor

22. okt 2021 · spørsmål

Under et stygt samlivsbrudd i fjor, ønsket x og x-svigermor å stille meg i dårlig lys. X-svigermor ringte skolen til mitt barn fra tidligere forhold og løy og sa at hun var barnets bestemor for å få ut informasjon om mitt barn. Læreren var fullstendig ukritisk, og fortalte at mitt barn hadde problemer med bl.a. norskfag, mens hun svelget rått uriktige påstander om meg fra svigermor. X tok så kontakt med barnevernet, og brukte mottatte opplysning i en bekymringsmelding. Var dette brudd på taushetsplikt?

Les mer

Kan barnevernet kreve opphold i barnehage hver dag?

20. aug 2021 · spørsmål

Jeg er i den situasjonen hvor skole har meldt bekymring til barnevernstjenesten på grunn av høyt fravær da barnet har utfordringer og er under utredning. Barnehagen har da blitt blandet inn i saken. Styrer i barnehagen noter alt om meg, når jeg leverer og om noen andre lever/henter. Barnevernet krever levering hver dag og kun av meg. Jeg er alene med 3 barn, har de lov til å kreve at barnet er i barnehagen hver eneste dag og nekte andre å hjelpe til med henting/levering? Kan barnehage overvåke så mye? Noe jeg kan gjøre?

Les mer

Klage på vedtak fra barnevernet

20. mai 2021 · spørsmål

Etter undersøkelse fra barnevernet får alenemor opphold på familiesenter. Jeg mener det er ikke korrekt, da dette er det tyngste tiltaket, og de har ikke prøvd med andre hjelpetiltak. Det er første bekymringsmelding. Ingen vold, alkohol, narkotika eller alvorlig omsorgssvikt er med i bildet, barnevernet er bekymret over samspill. De sender sak til fylkesnemnda. Hvor stor er sannsynligheten for at mor blir tvunget å reise dit med barna av retten?

Les mer

Søke om erstatning for tapt barndom

22. mar 2021 · spørsmål

Jeg vokste opp i et hjem med tung rus. Jeg bodde med 3 narkomane som 16-åring der politi og helsepersonell var innom ukentlig grunnet sykdom, overdoser ect. Jeg var også innom barnevernet på et lite tidspunkt da min mor havnet på psykiateren. Ble da plassert i en liten hybel fordi de mente min bror som var heroinmisbruker var farlig. Da min mor kom hjem, fikk jeg også komme hjem uten oppfølgning fra barnevernet. Jeg var som en mor for 3 voksne. Lurer på om jeg har rett på tapt barndom?

Les mer