Barnevern

Innhold

Krav på erstatning for tapt barndom?

04. mar 2022 · spørsmål

Snart 22 årig jente her. Hele oppveksten har jeg slitt med omsorgssvikt fra begge foreldre, og barnevernssaker som ble henlagt, fordi de ikke har sett barnet. Far er bipolar og alkoholiker, sjukt manipulerende. Mor var (død nå) pillemisbruker m.m. Har fra jeg var 12, og mer bevisst - slitt psykisk av fars behandling og mors avhengighet. Far har også hatt besøksforbud, og jeg er fysisk redd for han. Er dette en sak der jeg kan søke erstatning for tapt barndom? Sliter den dag i dag.

Les mer

Skolen har feilaktig meldt fra til barnevern

17. feb 2022 · spørsmål

Barneskolen som vår sønn går på har meldt oss til barnevernet for vold hjemme. Vi ble kalt inn til politiavhør og hatt full runde med barnevern. De har konkludert med at dette ikke er en sak for barnevernet eller politiet. Slik vi og de ser er det en svikt fra skolen sin side. Vi har vært i møte med skolen tidligere og det ble laget en aktivitetsplan, som de ikke har fulgt opp. Vi føler skolen har forhåndsdømt/sviktet vår sønn fra 1. klasse, han går pr. idag i 4 klasse. Hvordan stiller dette seg?

Les mer

Uenig i bekymringsmelding fra barnehagen

03. feb 2022 · spørsmål

For to år siden sendte barnehagen en bekymringsmelding til barnevernet. Her var det flere feil fra barnehagens side, og saken ble fort henlagt. Vi beholdt barnet i barnehagen, da vi ikke ville rive barnet vekk fra det trygge. Vi har fått beskjed at de igjen vil melde, og sier at ingen av punktene er grunn for bekymring alene, men totalen er. Problemet er at alle punktene ikke stemmer, eller er drastisk overdrevet, og ingen ting er tatt opp med oss. Kun fått positive tilbakemeldinger siste 6 mnd. Er dette lov?

Les mer

Erstatningssak mot barnevern

03. feb 2022 · spørsmål

Dette gjelder erstatningssak mot barnevern. Hvilken type advokat som kan hjelpe i disse sakene? Slik at jeg kan finne.

Les mer

Feil vurdering av barnevernet

04. jan 2022 · spørsmål

Jeg er en 17 år gammel gutt som har en komplisert sak. Jeg er en tidligere barnevernsgutt. I 2015 ble jeg omplassert pga vold i hjemmet. Noe som er riktig etter den norske lov. Etter noen få måneder ble jeg plassert i kode 6 (sperret adresse). Noe som forandret livet mitt. En hverdag med redsel av å dø. Det har skapt meg psykiske problemer og i år ble jeg modig nok til å fortelle en voksen om mitt tidligere liv. Da fant voksne ut at jeg hadde PTSD. Jeg mener beslutningen av kode 6 var feil.

Les mer

Fosterforeldre får ikke referat fra møter med barnevernet

25. nov 2021 · spørsmål

Vi er fosterforeldre. Barnevernet har nå sluttet å sende oss referater fra felles møter. Begrunnelsen er at vi ikke er part i saken. Jeg mener at siden vi er til stede bør vi få lese igjennom referatene. Det har flere ganger vært ting som er blitt feilaktig gjenfortalt i referat fra samtaler med oss. Selv om vi ikke er part i barnevernssaken, er vi vel part i det møtet referatet gjelder. Burde vi ikke ha mulighet til å kommentere på referatet?

Les mer

Barneverntjenestens frister for å opprette sak

26. okt 2021 · spørsmål

Ble oppringt av barnevernet angående ei bekymringsmelding 19. oktober 2021. Vi drar på samtale dagen etter, og får vi se en anonym bekymringsmelding med sjikanerende innhold. Bekymringsmeldinga vart ringt inn til Barneverntjenesten i april 2021. De skal opprette sak, komme på hjemmebesøk og ringe skole, lege osv. Har de holdt fristene sine? Har de lov å opprette sak så langt etter ?

Les mer

Skolen har utlevert informasjon til svigermor

22. okt 2021 · spørsmål

Under et stygt samlivsbrudd i fjor, ønsket x og x-svigermor å stille meg i dårlig lys. X-svigermor ringte skolen til mitt barn fra tidligere forhold og løy og sa at hun var barnets bestemor for å få ut informasjon om mitt barn. Læreren var fullstendig ukritisk, og fortalte at mitt barn hadde problemer med bl.a. norskfag, mens hun svelget rått uriktige påstander om meg fra svigermor. X tok så kontakt med barnevernet, og brukte mottatte opplysning i en bekymringsmelding. Var dette brudd på taushetsplikt?

Les mer

Kan barnevernet kreve opphold i barnehage hver dag?

20. aug 2021 · spørsmål

Jeg er i den situasjonen hvor skole har meldt bekymring til barnevernstjenesten på grunn av høyt fravær da barnet har utfordringer og er under utredning. Barnehagen har da blitt blandet inn i saken. Styrer i barnehagen noter alt om meg, når jeg leverer og om noen andre lever/henter. Barnevernet krever levering hver dag og kun av meg. Jeg er alene med 3 barn, har de lov til å kreve at barnet er i barnehagen hver eneste dag og nekte andre å hjelpe til med henting/levering? Kan barnehage overvåke så mye? Noe jeg kan gjøre?

Les mer

Klage på vedtak fra barnevernet

20. mai 2021 · spørsmål

Etter undersøkelse fra barnevernet får alenemor opphold på familiesenter. Jeg mener det er ikke korrekt, da dette er det tyngste tiltaket, og de har ikke prøvd med andre hjelpetiltak. Det er første bekymringsmelding. Ingen vold, alkohol, narkotika eller alvorlig omsorgssvikt er med i bildet, barnevernet er bekymret over samspill. De sender sak til fylkesnemnda. Hvor stor er sannsynligheten for at mor blir tvunget å reise dit med barna av retten?

Les mer