Arbeide for amerikansk arbeidsgiver i Norge

Publisert: 23.11.2023

Jeg vurderer å arbeide for et selskap i USA på hjemmekontor i Norge. De har bedt meg om å undersøke hvilke alternativer jeg har i Norge rundt dette. For meg er det viktig at min pensjon og forsikringer blir ivaretatt. I utgangspunktet er lønnen i USD, men de er åpne for å utbetale i NOK om dette lar seg gjøre? Hvilke alternativer har jeg? Jeg har sett på å sette opp et enkeltmannsforetak eller et AS. Hva er fordeler og ulemper med disse? Finnes det andre alternativer som kan benyttes?

Svar:

For arbeide utført i Norge, betales skatt og avgifter i Norge uavhengig av hvilken valuta lønnen betales i. Du kan være ansatt direkte i det amerikanske selskapet. Arbeidsgiver må trekke/innberette skatt/inntekt og betale arbeidsgiveravgift. Hvis du oppretter AS eller registrerer et enkeltmannsforetak, må du ta oppdrag for det amerikanske selskapet. Da vil de norske reglene gjelde for deg som ansatt eller innehaver og for selskapet/enkeltmannsfortaket mht hva som betales i skatt og trygdeavgifter. Da kommer selskapsskatt inn i bildet som reguleres av skatteavtalen mellom Norge og USA for inntektene til ditt selskap/enkeltmannsforetak fra USA. Se her: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/utenlandsk/utenlandsk-aksjeselskap/arbeidsgiver/kildeskatt-pa-lonn2/

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: