Arbeidsgiver betaler ikke lønn

Publisert: 24.03.2023

Jeg er en flyktning fra Ukraina. Jeg har et problem med at arbeidsgiveren min ikke betaler lønnen min og ikke erklærer konkurs. Hjelp meg med dokumentene og gi meg råd om hva jeg skal gjøre. 1. Jeg skrev kravet til postkontoret i forrige måned.

Svar:

Ved konkurs vil bostyrer besørge at Statens Lønnsgarantifondet betaler skyldig lønn og feriepenger til den ansatte. Når arbeidsgiver selv ikke melder oppbud og det ikke er kreditorer som begjærer arbeidsgiver konkurs, vil den ansatte kunne begjære arbeidsgiver konkurs. Dette skjer ved at den ansatte eller helst en gruppe av ansatte eller alle ansatte går sammen om å engasjere en advokat som kan stå for det formelle slik at konkurs blir åpnet. En ansatt som ikke har råd til advokat kan gå til Tingretten og be om hjelp og bistand der. Arbeidstaker har prioritert krav etter deknl § 9-3 og er fritatt for å stille sikkerhet etter kkl § 67 fjerde ledd if og fritatt for omkostningsansvar etter kkl § 73 annet ledd. En må først sende konkursvarsel, dvs. kreve skyldig lønn og advare med konkurs om kravet ikke betales. Men hvis arbeidsgiver avgir en skriftlig erklæring der han erkjenner at han ikke kan betale skyldig lønn m.v. og heller ikke kan skaffe dekning på noe sikt, så kan den benyttes direkte overfor Tingretten for å få åpnet konkurs. Men hvis ikke arbeidsgiver vil gjøre dette, så kan du bruke dette skjemaet: https://d71tvbqpkyamo.cloudfront.net/Kommisjoner-og-råd/Konkursrådet/Maler/Malkonkursvarsel§63andreleddpdf.pdf. Så må en vente 2 uker før en begjærer arbeidsgiver konkurs. Skjema: https://d71tvbqpkyamo.cloudfront.net/Kommisjoner-og-råd/Konkursrådet/Maler/Malkonkursvarsel§63andreleddpdf.pdf.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: