Arbeidsgiver har innbetalt for lite til pensjonssparing

Publisert: 22.02.2023

Jeg var inne på Digipost i dag og oppdaget noe rart. En stund siden jeg var der sist. Jeg trodde vi fortsatt hadde 7 % pensjonssparing som vi fikk muntlig beskjed om før jul i 2021. Jeg finner nå i Digipost et dokument fra 13/11-21 på 7 % som bekrefter dette. Deretter er det flere nye dokumenter: 5/1-22 på 2 %. Etter ett år m 2 % er d plutselig opp på 4 % datert den 31/12-22. Men nytt brev 11/1-23 på 2 % igjen. Kan arbeidsgiver gjøre dette uten å informere? Og hvorfor opp/ned v/årsskifte?

Svar:

Innskuddet skal minst utgjøre 2 prosent av den lønn opp til 12 G som det enkelte medlem mottar fra foretaket i løpet av innskuddsåret. Dette er lovens minstekrav. Det er opp til arbeidsgiver å øke satsen, så lenge det gjøres for samtlige ansatte. Om arbeidsgiver har anledning til å redusere satsen til lovens minimumskrav, vil være basert på avtalegrunnlaget mellom arbeidsgiver og de ansatte. Hvis det er avtalt en høyere sats som arbeidsgiver er bundet av, må arbeidsgiver forholde seg til avtalen. Hvis ikke noe er avtalt, så vil arbeidsgiver stå fritt.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: