Alderspensjon

Innhold

Regne ut opptjent pensjon

22. mai 2023 · spørsmål

Jeg skal søke på pensjon og min trygdetid er 17 år da jeg har bodd i USA og dermed ikke tjent opp full trygdetid. Jeg oppgir tid utenfor Norge når jeg sjekker NAVs pensjonskalkulator, viser denne full minstepensjon. Hva vil jeg motta, full minstepensjon eller redusert pensjon, og hva vil det evt. utgjøre?

Les mer

Kommunen trekker for mye av mors pensjon

25. apr 2023 · spørsmål

Min mor er dement, og bor nå på sykehjem. Hun rakk dessverre ikke å skrive fremtidsfullmakt før hun ble erklært dement. Hun trekkes nå 99,9 % av pensjonen sin for å kunne være på offentlig sykehjem. Hun har en pensjon på drøye 30 000.- pr mnd, og sitter igjen med ca kr. 175.- når staten har tatt sitt. Selv om hun nå ikke har penger på bok (de pengene hun hadde, har gått med til forsikring og eiendomsskatt), trekkes hun for formueskatt og trekk for å bo på sykehjem. Kan dette være riktig?

Les mer

Arbeidsgiver har innbetalt for lite til pensjonssparing

22. feb 2023 · spørsmål

Jeg var inne på Digipost i dag og oppdaget noe rart. En stund siden jeg var der sist. Jeg trodde vi fortsatt hadde 7 % pensjonssparing som vi fikk muntlig beskjed om før jul i 2021. Jeg finner nå i Digipost et dokument fra 13/11-21 på 7 % som bekrefter dette. Deretter er det flere nye dokumenter: 5/1-22 på 2 %. Etter ett år m 2 % er d plutselig opp på 4 % datert den 31/12-22. Men nytt brev 11/1-23 på 2 % igjen. Kan arbeidsgiver gjøre dette uten å informere? Og hvorfor opp/ned v/årsskifte?

Les mer

Jobbe etter man har gått av med AFP

30. nov 2022 · spørsmål

Jeg vurderer å gå av med AFP ved fylte 62 år i SPK. Ønsker å etablere et AS som kan levere juridiske tjenester til et advokatselskap uten å ta ut inntekt fra eget AS, bare utbytte. Er det noen hindre for å kunne benytte gjeldende advokatbevilling etter avgang med AFP? ER rettshjelper en bedre løsning?

Les mer

Hvem er juridisk sett eier av midlene i en innskuddsbasert pensjonsordning?

25. mai 2022 · spørsmål

Hvem er juridisk sett eier av midlene som arbeidsgiver har betalt inn til pensjonsleverandøren i en innskuddsbasert pensjonsordning?

Les mer

Forvaltning av innskuddspensjon

09. nov 2021 · spørsmål

Forvaltning av innskuddspensjon. Har en arbeidsgiver rent juridisk hjemmel til å pålegge pensjonsleverandøren å gjøre endringer i ansattes pensjonskontoprofil (andel aksjer i porteføljen) – så lenge endringen gjennomføres kollektivt? Er ikke hver enkelt ansatt suveren eier av pensjonsmidlene og måten de forvaltes på (innenfor de rammene som er gitt av arbeidsgiver)? Er dette nok et eksempel på en praksis som havner i den juridiske blindsonen med sekkebetegnelsen «arbeidsgivers styringsrett»?

Les mer

Pensjon som lærer

17. aug 2021 · spørsmål

Jeg jobbet i Spania 15 år som lærer. I tillegg har jeg jobbet i Norge 20 år. Spørsmål: Hvis Norge regner ut min pensjon, hvilken pensjon forventer jeg å få?

Les mer

Pensjonssparing fra arbeidsgiver

26. apr 2021 · spørsmål

Jobber i en frivillig organisasjon i 100 % årskontrakter (jeg er 25 år +). Startet i fjor. Fikk dette året beskjed om at de skulle starte å spare pensjon for meg. Har jeg krav på spart pensjon fra i fjor? Fra dagen jeg startet?

Les mer

Inngår provisjon i pensjonsgrunnlaget?

22. mar 2021 · spørsmål

Jeg har en ansettelseskontrakt med mållønn. 200 000,- er avhengig av min faktureringsgrad, og avregnes kvartalsvis. I de 11 årene jeg har vært ansatt har jeg alltid ligget godt over de 200 000,-. Arbeidsgiver mener denne provisjonen ikke skal inngå i pensjonsgrunnlaget/innskuddet. Dette mener jeg er feil, da provisjonen følger en fast plan, er vesentlig, og er en del av mållønn. Hva mener dere? Og, kan dere bistå i en eventuell prosess mot arbeidsgiver?

Les mer

Pensjon når man har jobbet i utlandet

15. okt 2020 · spørsmål

Har bodd i USA i 32 år. Tenker å flytte hjem til Norge, er norsk statsborger har, fått jobb i Norge. Har jobbet en del i Norge ca 5 år og da skattet til Norge. Vil jeg opparbeide tilleggspensjon? Jeg er 62 år. Hvor lenge må jeg jobbe for å komme inn i det norske velferdssystemet?

Les mer

Beregning av pensjon ved gradert uførhet

06. okt 2020 · spørsmål

Stiller et spørsmål som det er vanskelig å få et skikkelig svar på andre steder. Er i ferd med å få en gradert uføre i januar. Jeg har hørt at man kun opparbeider pensjon når man jobber minst 50 %. Vil da ha en 40 % uføredel.

Les mer

Fullmakt for å få mors pensjon

27. aug 2020 · spørsmål

Min mor er bosatt i utlandet (EU) og har en alderpensjon på 1300 kr per måned fra NAV. Hun er syk og vil gjerne skrive en fullmakt, slik at jeg får hennes pensjon på min konto og jeg tar vare på hennes pensjon og tar pengene til henne når jeg reiser ellers hun frykter svindel ( er psykisk syk). Er det lovlig? Hvor skal vi går for å skrive fullmakten?

Les mer

Tvungen forvaltning av alderspensjon

21. jul 2020 · spørsmål

Kan NAV uten videre sette i gang TVUNGEN FORVALTNING av min alderspensjon? De har IKKE SENDT MEG ET VEDAK om dette. Ingen avtale er gjort angående pensjonen, betaling av husleie m.m. Jeg er en eldre dame, men absolutt IKKE senil, rusmisbruker osv. Jeg har påklaget dette, men NAV startet før klagefristen gikk ut 03082020. Jeg blir jo til de grader overkjørt og mister helt kontroll.

Les mer