Alderspensjon

Innhold

Hvilket grunnlag for pensjon er riktig?

12. mar 2024 · spørsmål

Spørsmålet gjelder tjenestepensjon og gradert uførhet. Jeg er og har vært ansatt i samme bedrift i 36 år. Jeg ble 50 % ufør i 2001. Bedriften hadde da ytelsespensjon, før de gikk over til innskudd i 2009. Fordi jeg var ufør, så måtte jeg bli på ytelse fram til 2019. Selv om arbeidsgiver har betalt inn for min arbeidsføre del, så sier pensjonsleverandøren at min alderspensjon fra dem har blitt beregnet ut fra den lønnen jeg hadde i 2001. Er dette riktig? Innskuddspensjon fra 2019 kommer i tillegg.

Les mer

Må man dele oppspart pensjon ved skilsmisse?

19. des 2023 · spørsmål

Jeg tok ut 100 % alderspensjon fra folketrygden som 62-åring. I tillegg har jeg tjenestepensjon. Alderspensjonen fra folketrygden har jeg satt inn på høyrentekonto. Den og tjenestepensjonen skal jeg leve av etter fylte 67. Ved en evt. ekteskapsoppløsning, hva skjer med min oppsparte pensjon? Må jeg dele den med min mann? Evt. har jeg noen mulighet for å unngå dette?

Les mer

Regne ut opptjent pensjon

22. mai 2023 · spørsmål

Jeg skal søke på pensjon og min trygdetid er 17 år da jeg har bodd i USA og dermed ikke tjent opp full trygdetid. Jeg oppgir tid utenfor Norge når jeg sjekker NAVs pensjonskalkulator, viser denne full minstepensjon. Hva vil jeg motta, full minstepensjon eller redusert pensjon, og hva vil det evt. utgjøre?

Les mer

Kommunen trekker for mye av mors pensjon

25. apr 2023 · spørsmål

Min mor er dement, og bor nå på sykehjem. Hun rakk dessverre ikke å skrive fremtidsfullmakt før hun ble erklært dement. Hun trekkes nå 99,9 % av pensjonen sin for å kunne være på offentlig sykehjem. Hun har en pensjon på drøye 30 000.- pr mnd, og sitter igjen med ca kr. 175.- når staten har tatt sitt. Selv om hun nå ikke har penger på bok (de pengene hun hadde, har gått med til forsikring og eiendomsskatt), trekkes hun for formueskatt og trekk for å bo på sykehjem. Kan dette være riktig?

Les mer

Arbeidsgiver har innbetalt for lite til pensjonssparing

22. feb 2023 · spørsmål

Jeg var inne på Digipost i dag og oppdaget noe rart. En stund siden jeg var der sist. Jeg trodde vi fortsatt hadde 7 % pensjonssparing som vi fikk muntlig beskjed om før jul i 2021. Jeg finner nå i Digipost et dokument fra 13/11-21 på 7 % som bekrefter dette. Deretter er det flere nye dokumenter: 5/1-22 på 2 %. Etter ett år m 2 % er d plutselig opp på 4 % datert den 31/12-22. Men nytt brev 11/1-23 på 2 % igjen. Kan arbeidsgiver gjøre dette uten å informere? Og hvorfor opp/ned v/årsskifte?

Les mer

Jobbe etter man har gått av med AFP

30. nov 2022 · spørsmål

Jeg vurderer å gå av med AFP ved fylte 62 år i SPK. Ønsker å etablere et AS som kan levere juridiske tjenester til et advokatselskap uten å ta ut inntekt fra eget AS, bare utbytte. Er det noen hindre for å kunne benytte gjeldende advokatbevilling etter avgang med AFP? ER rettshjelper en bedre løsning?

Les mer

Hvem er juridisk sett eier av midlene i en innskuddsbasert pensjonsordning?

25. mai 2022 · spørsmål

Hvem er juridisk sett eier av midlene som arbeidsgiver har betalt inn til pensjonsleverandøren i en innskuddsbasert pensjonsordning?

Les mer