Alderspensjon

Innhold

Pensjon som lærer

17. aug 2021 · spørsmål

Jeg jobbet i Spania 15 år som lærer. I tillegg har jeg jobbet i Norge 20 år. Spørsmål: Hvis Norge regner ut min pensjon, hvilken pensjon forventer jeg å få?

Les mer

Pensjonssparing fra arbeidsgiver

26. apr 2021 · spørsmål

Jobber i en frivillig organisasjon i 100 % årskontrakter (jeg er 25 år +). Startet i fjor. Fikk dette året beskjed om at de skulle starte å spare pensjon for meg. Har jeg krav på spart pensjon fra i fjor? Fra dagen jeg startet?

Les mer

Inngår provisjon i pensjonsgrunnlaget?

22. mar 2021 · spørsmål

Jeg har en ansettelseskontrakt med mållønn. 200 000,- er avhengig av min faktureringsgrad, og avregnes kvartalsvis. I de 11 årene jeg har vært ansatt har jeg alltid ligget godt over de 200 000,-. Arbeidsgiver mener denne provisjonen ikke skal inngå i pensjonsgrunnlaget/innskuddet. Dette mener jeg er feil, da provisjonen følger en fast plan, er vesentlig, og er en del av mållønn. Hva mener dere? Og, kan dere bistå i en eventuell prosess mot arbeidsgiver?

Les mer

Pensjon når man har jobbet i utlandet

15. okt 2020 · spørsmål

Har bodd i USA i 32 år. Tenker å flytte hjem til Norge, er norsk statsborger har, fått jobb i Norge. Har jobbet en del i Norge ca 5 år og da skattet til Norge. Vil jeg opparbeide tilleggspensjon? Jeg er 62 år. Hvor lenge må jeg jobbe for å komme inn i det norske velferdssystemet?

Les mer

Beregning av pensjon ved gradert uførhet

06. okt 2020 · spørsmål

Stiller et spørsmål som det er vanskelig å få et skikkelig svar på andre steder. Er i ferd med å få en gradert uføre i januar. Jeg har hørt at man kun opparbeider pensjon når man jobber minst 50 %. Vil da ha en 40 % uføredel.

Les mer

Fullmakt for å få mors pensjon

27. aug 2020 · spørsmål

Min mor er bosatt i utlandet (EU) og har en alderpensjon på 1300 kr per måned fra NAV. Hun er syk og vil gjerne skrive en fullmakt, slik at jeg får hennes pensjon på min konto og jeg tar vare på hennes pensjon og tar pengene til henne når jeg reiser ellers hun frykter svindel ( er psykisk syk). Er det lovlig? Hvor skal vi går for å skrive fullmakten?

Les mer

Tvungen forvaltning av alderspensjon

21. jul 2020 · spørsmål

Kan NAV uten videre sette i gang TVUNGEN FORVALTNING av min alderspensjon? De har IKKE SENDT MEG ET VEDAK om dette. Ingen avtale er gjort angående pensjonen, betaling av husleie m.m. Jeg er en eldre dame, men absolutt IKKE senil, rusmisbruker osv. Jeg har påklaget dette, men NAV startet før klagefristen gikk ut 03082020. Jeg blir jo til de grader overkjørt og mister helt kontroll.

Les mer

Skjevdeling av pensjon ved skilsmisse

14. mai 2020 · spørsmål

Hvilke regler og praksis gjelder i forhold til skjevdeling av pensjon ved skilsmisse? Har lest et sted at ulik pensjon kan skjevdeles ved at den med mest pensjon (jeg) må kompensere den med lavest (hun). Hva regnes som skjevt nok for at dette kan iverksettes? Gjelder dette hele pensjonen, eller bare den delen av pensjon som er fra arbeidsgiver eller bare private pensjonsavtaler? Hvordan gjøres dette i praksis? Blir en enig i skifteavtale eller må hun gå til advokat om jeg nekter?

Les mer

Fraskrive seg retten til feriepenger og pensjonspoeng

06. apr 2020 · spørsmål

Jeg lurer bare på om en arbeidsgiver (som nettopp tapte i retten og ble lovpålagt å betale feriepenger) kan gjennom arbeidskontrakten få arbeidstaker til å fraskrive seg retten til feriepenger og pensjonspoeng? Har de lov til å gjøre det?

Les mer

Mistet AFP pga feil hos NAV

30. mar 2020 · spørsmål

Gjelder tap av AFP i Fellesordningen etter feilinformasjon fra NAV. Opplever forskjellsbehandling fra NAV da kollega i eksakt samme situasjon har mottatt slik AFP. NAV har nå avslått klage fra meg i denne saken. Ønsker en vurdering av avslaget.

Les mer