Arbeidsgiver vil gjøre ny bakgrunnssjekk

Publisert: 28.10.2022
Emneord:

Jeg godtok et jobbtilbud tidligere i år og sa opp stillingen som jeg er i. Jeg skal slutte den 31. oktober og begynne i den nye den 1. november. Jeg fikk i dag beskjed om at de må gjøre bakgrunnssjekken på nytt, og at jeg må starte senere noe som kan ta 3-4 uker før den er ferdig og de vil ikke betale mens jeg venter på at bakgrunnssjekken blir ferdig. De sier at de har funnet noe som jeg skal ha lagt ut på Facebook og vil at jeg skal ha en utredningssamtale i morgen. Er dette lovlig?

Svar:

Dersom du har akseptert et jobbtilbud, kan arbeidsgiver kun trekke seg fra avtalen dersom det foreligger saklige grunner til dette. Det har vært tidligere saker hvor arbeidstaker har tilbakeholdt informasjon i søknadsprosessen, og hvor arbeidsgiver har trukket tilbake et tilbud om arbeid under henvisning til læren om bristende forutsetninger. Slike saker må alltid vurderes konkret, både ut fra stillingen og ut fra hva slags informasjon arbeidsgiver kunne forvente å få i forkant av avtaleinngåelsen. Når det gjelder ytringer på Facebook, så har arbeidstaker i kraft av ytringsfriheten et ganske vidt handlingsrom for "upopulære" ytringer, men det går en grense ift. ytringer som kan ses på som illojale overfor arbeidsgiver.

Mitt råd er å imøtekomme den nye arbeidsgiverens ønske om et møte, for å gi informasjon og forsøke å løse saken i minnelighet. Hvis du opplever at arbeidsgiver ikke har saklig grunn til å trekke seg fra avtalen, kan du fastholde avtalen og be om å få tiltre 1. november. Det er arbeidsgiver som må dokumentere at det er saklig grunn til å utsette oppstart og/eller trekke seg fra avtalen.

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: