Arbeidsgiver vil ikke betale for overtid

Publisert: 10.03.2023

Har jobbet 15 år på et trykkeri. Mars 2020 ble arbeidspresset høyt. Jeg var avdelingsleder, designer, styremedlem, tillitsvalgt, selger og kundebehandler. I 2020 jobbet jeg 3 mnd på 2-dag og natt. Og ble syk. Under sykemld jobbet jeg 120 t over, og da jeg fikk kontor ved kundeinngang sa jeg da opp. Da hadde jeg 215 overtidstimer til gode, uten de 120 under sykemld. Og han nekter meg disse. Fagforbundet har valgt å ikke ta saken videre, da det KAN gå utover meg. Men jeg sliter fortsatt grunnet dette. Råd?

Svar:

Utgangspunktet er at arbeidsavtalen regulerer arbeidstid og lønn. Det vil normalt si at en har krav på betaling for utført arbeide med den lønn som er avtalt. Det kommer inn en rekke vurderingstemaer når den stillingen du innehar har så mange fasetter. Så dette er en konkret rådgivningssak som det ikke kan gis et standardsvar på uten en inngående kjennskap til sakens fakta.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: