Arbeidstaker vil avvikle restferie i oppsigelsestiden

Publisert: 25.05.2022
Emneord:

Jeg sa opp stillingen min i mars, og har tre måneder oppsigelsestid. Dermed skal jeg jobbe ut juni. Fra i fjor har jeg 15 dager restferie. Jeg ønsker å få avviklet disse restferiedagene i oppsigelsestiden. Kan arbeidsgiver nekte meg å få tatt ut disse dagene?

Svar:

Krav om avvikling av hovedferien kan kun fremsettes i tidsrommet for ferietiden, dvs. 1. juni til 18. september. Det kan for restferiens vedkommende kreves at den avvikles sammenhengende i en uke. Ferieloven: "Arbeidstaker kan kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp, hvis det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret, jf § 7 nr. 1 og 2. Arbeidstaker som selv sier opp sin stilling etter 15 august, kan likevel ikke kreve at ferie legges til tiden før 30 september". For øvrig er ferieavvikling basert på samarbeide og enighet. Det må tas hensyn til partenes interesser, herunder bedriftens behov og sesongsvingninger. Ferie som ikke blir avviklet medfører krav på lønn.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: