Arv etter barnløs

Publisert: 06.03.2023

Jeg er gift og har ingen barn. Hvis jeg dør, hvem arver etter meg.

Svar:

Hvis du ikke har laget testament, vil dette følge arvelovens regler. Hvem som arver, vil avhenge av hvilke sletninger som er i live. Om du har foreldre, søsken eller søskens barn i live, så vil de arve halvparten og ektefellen den andre halvparten. Om ingen slike sletninger er i live ( det vi kaller andre arvegangsklasse), så arver ektefellen alt.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: