Barn (Livsarvinger)

Innhold

Har fars særkullsbarn rett på morsarv?

19. jan 2023 · spørsmål

Min far var gift, fikk to døtre, nå 58 og 62 år, deres mor døde tidlig. De hadde nesten ikke noe penger, bare lån. Min far ble sittende i uskiftet bo helt til i dag. Jeg er 45 år, mine foreldre ble aldri gift og bor ikke sammen. Dersom min far skulle gå bort, vil mine søsken ha krav på morsarv tilsvarende 50 % av hans nåværende formue?

Les mer

Hvem arver brors leilighet?

16. jan 2023 · spørsmål

Jeg har en gjenlevende bror som fikk mine foreldres leilighet for noen år siden for en liten sum. Jeg er eneste gjenlevende bror men mine avdøde søsken ( 3 stk) har barn som lever. Alle vi barn var på denne tiden enige og fikk en minnelig sum hver på 45 000 kr. Dette ble også skrevet hos advokat at min bror fikk leiligheten og det som fulgte med den. Min bror vil at jeg skal ha leiligheten etter han hvis han faller fra først. Han mener at dette går automatisk siden jeg er eneste gjenlevende.

Les mer

Mor får ikke arv etter avdød ektemann

16. jan 2023 · spørsmål

Min mors nylig avdøde mann har ifølge hans barn ikke skrevet noe arv til min mor .Gjennom hele livet har han sagt at han skal sørge for henne. Nå to mnd etter hans død fikk hun beskjed om at huset skal selges og hun må flytte. Hun har ikke vært med på møte ang testament og arv, kan vi stole på at han ikke har sørger for henne? Han satt i uskiftet bo etter barnas mor døde. Barna har fått store beløp gjennom mange år. Min mor var ikke gift med han. Har hun krav på noe etter loven. Hun har bidratt hver mnd.

Les mer

Ønsker å gjøre datter arveløs

11. jan 2023 · spørsmål

Er det mulig å gjøre ett av barna arveløse? Vi har en datter som for snart 12 år siden ikke lenger ville ha noe med oss å gjøre og kuttet all kontakt. Det skyldtes først og fremst at v ikke lot oss påvirke av henne til å kutte kontakten med andre av våre barn. Her er og andre forhold som spiller inn i vært ønske om å gjøre henne arveløs som det ikke er plass til her.

Les mer

Arv etter ikke-biologisk far

10. jan 2023 · spørsmål

Min venninne har en bror. De har felles mor, men faren til min venninne har påtatt seg farskapet for broren. Men han er ikke den biologiske faren. Vil broren pga. påtatt farskap arve 'faren? ' og er han å regne som 'ekte' far siden han har skrevet under farskapet? Denne broren er narkoman og bor på gaten, min venninne har ingen kontakt med sin halvbror, foreldrene er gamle. Er det mulig for 'faren' å frasi seg farskapet nå? Eller blir arven delt likt mellom de to?

Les mer

Redd for at særkullsbarn stikker av med arven

10. jan 2023 · spørsmål

Jeg er godt gift og vi har 5 felles barn. Jeg har en sønn fra før jeg traff min mann (særkullsbarn). Han har ikke kontakt med meg i dag. Hvis jeg faller fra før min mann, så kan han kreve morsarven og ruinere min mann. Noe jeg kan gjøre for å forhindre at det skjer? Min mann og jeg er begge uføre og min mann må da selge småbruket for å betale ut min sønn om han krever arv etter meg. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Arverett etter barnløs onkel

06. des 2022 · spørsmål

Min onkel, uten barn, har testamentert alt til sin samboer, sier han. Min tante, hans søster, lurer på om det er lov.

Les mer

Ønsker at egen sønn skal arve bolig

01. des 2022 · spørsmål

Vi skal gifte oss og har begge voksne særkullsbarn. Jeg eier boligen og betjener gjeld, vi deler på fellesutgifter. Min samboer betaler bil ol. Vi vil at min sønn skal arve boligen etter meg og vil opprette særeie. Har min kommende mann krav på 1/4 av boet ved min død? Vi ønsker at han skal kunne bo i leiligheten frem til sin død, hva da med eventuell gjeld? Min sønn skal ikke arve noe etter min mann og hans barn ingenting fra meg. Kan dette avtales i et testament/ektepakt?

Les mer

Hytte fra uskiftet bo skal overføres til søsken

01. des 2022 · spørsmål

Situasjonen er at far er død for mange år siden mens mor er i live. Hytte skal overdras til datter, som skal betale bror 50 % av meglers markedsvurdering på 2.4 mill. Spørsmålet gjelder hva som evnt. er avgiftsfritt som en del av farsarven samt hvem som skal/bør betale øvrig dokumentavgift som påløper?

Les mer

Rett til arv etter foreldre når sønnen er død

01. des 2022 · spørsmål

Min bror døde i august 2022. Han var gift og har en sønn. (Vi er 3 søsken igjen). Spørsmålet er: kan enken kreve min brors del av eventuell arv etter mine/våre foreldre når de går bort (de lever fortsatt)? Og, har eventuelt min brors sønn krav på sin avdøde fars del av arven etter mine/våre foreldre?

Les mer