Barn (Livsarvinger)

Innhold

Arverett etter mor med særkullsbarn

08. mai 2023 · spørsmål

Mor har 3 barn fra før, der far er gått bort og odelsrett arv til førstefødte er oppgjort. Mor får ny mann, nytt hus og nytt barn. Når da mann går bort, lurer vi på hvem har rett på hva? Når mor nå sitter i uskiftet etter siste mann. Om mor ønsker å selge til yngste barn, hva blir da rett mtp sine halvsøsken? Da han ikke har arvet sin far? Har mors barn fra tidligere ekteskap rett på like mye som barn fra siste ekteskap der far er gått bort?

Les mer

Har barnebarnas halvsøsken arverett?

08. mai 2023 · spørsmål

Vi er et par som har bare en datter som igjen har en sønn (vårt barnebarn). Vårt barnebarn har 2 halvsøsken. (Vår datter er ikke mor til disse to.) Hvis vi, vår datter og barnebarn går bort, vil halvsøsken til vårt barnebarn arve oss eller vil arven gå til våre søsken/nieser/nevøer når ikke testamente er skrevet??

Les mer

Hva har fars nye kone krav på etter dødsfall?

08. mai 2023 · spørsmål

Særkullbarn. Far dør og han var gift på nytt. Det er ektepakt hvor det er ønsket om å sitte i uskiftet bo. Hun mener at hun har særeie på alt privat. Jeg har fått fullmakt av skifteretten til å hente ut kontoutskrifter. Hun har greid å slette alle bankkontoer. Hvordan går jeg videre?

Les mer

Kan far testamentere bort mer til to av barna?

08. mai 2023 · spørsmål

Arv etter far: 3 døtre,1 av de har ingen kontakt med far el søsken. Var et engangstilfelle av far. Ifht arv, kan far velge å gi to av døtrene mer enn den siste? Hva med hvis han kjøper hytte, kan den settes i to av døtrenes navn eller i sitt eget navn og skrive i et testamente at hytta skal gå til kun to av døtrene? Kan han gi to av døtrene pengegaver? Evt hvor høy sum?

Les mer

Hva har særkullsbarna rett på etter samboers død?

08. mai 2023 · spørsmål

Min samboer overførte sin halvpart av boligen til meg, 4 år siden. Jeg eier da hele boligen. Det er tinglyst. Han er nå død. Kan hans særkullsbarn forlange noe av boligen? Vi hadde ikke barn sammen. Hva med innbo som vi har kjøpt hver for oss?

Les mer

Ønsker at egne barn begunstiges i mannens testament

05. mai 2023 · spørsmål

Jeg har en livsforsikring som jeg har begunstiget til min mann 75 % og mine særkullsbarn 12,5 % hver. Mine barn har bare meg, det er derfor viktig for meg at den delen av livsforsikringen som i første omgang går til min mann skal tilfalle mine barn ved hans død. Han har også 2 særkullsbarn. Hvordan kan vi løse dette best mulig uten at min mann blir skadelidende mens han lever?

Les mer

Kan søsken bestride testamente?

05. mai 2023 · spørsmål

Vi er et barnløst ektepar og begges foreldre er døde. En av oss har flere søsken. Vi skriver testamente, hvor alle nevøer og nieser er arvinger, men ikke søsken. Kan slikt testamente bestrides av søsken?

Les mer

Arvinger krever leie av svigerfar

02. mai 2023 · spørsmål

Min svigerfar mistet sin samboer i desember 2022 (40 års samboerskap). Huset har stått i hennes navn og naturligvis har barna hennes arvet dette. I dag fikk han et brev fra barna om krav om husleie med tilbakevirkende kraft f.o.m 1. jan 2023. Ingen forhåndsvarsel er blitt signalisert/varslet heller avtale mellom parter vært gjennomført. Spørsmålet er om de har lov til å gjøre krav med tilbakevirkende kraft?

Les mer

Har man arverett hvis far ikke er biologisk far?

28. apr 2023 · spørsmål

Hvis man i ettertid finner ut at mann ikke er sin sønns biologiske far, feks. ved DNA-test, er denne da uten arverett? Fordrer dette da en sak for å få avgjort arveretten?

Les mer

Hvilken formue skal legges til grunn for skifte?

26. apr 2023 · spørsmål

Sitter i uskiftet bo etter at min kone døde 2006, vi var gift. Vi har to barn, de ønsker å få utbetalt morsarven, som jeg sier ok til. Blir da utgangspunktet formuen vi hadde det året hun døde?

Les mer

Testament som tar hensyn til livsarvinger

20. apr 2023 · spørsmål

Ektepar i 70-årene vil gjerne sette opp testamente. Eier hytte på fjellet samt en tilliggende hyttetomt, leilighet i byen og leilighet i Spania. Bil, men mindre kapitalreserve (800'). Ønsker at eldste barnebarn skal arve hytta på fjellet, ellers ingen faste føringer, men 1 barn har ektefelle/familie og god økonomi, 1 barn er samboer med meget trang økonomi og siste barn er alene med ny leilighet og stor gjeld (hvorav vi har tatt opp lån og lånt videre til henne - ikke tinglyst). Hensyn vi må ta?

Les mer

Hvem arver fars barnløse onkel?

20. apr 2023 · spørsmål

Min avdødes far onkel er død. Barnløs. Gjenlevende nevøer og nieser kommer til å arve. Men siden min far er død, vil jeg arve hans del? Eller bortfaller den?

Les mer

Rett på arv etter mor?

31. mar 2023 · spørsmål

Min pappa og mamma skilte seg da jeg var baby og jeg har ingen kontakt med mamma. Hun er gift på ny og jeg vet hun har overført alt hun eier til sin nye ektemann ( hus og hytter). Hennes nye ektemann har to barn fra før, de har ingen barn sammen. Om hennes nye ektefelle skulle dø før henne, har jeg noe arverett eller tilfaller alt av verdier da hans barn? Jeg vet ikke om det finnes noe testament eller ektepakt, men jeg tror ikke det.

Les mer

Rett til arv etter samboer?

29. mar 2023 · spørsmål

Vi flyttet sammen 2010 og hun døde i januar i år. Hun er ingen anerkjent kunstner, men har etterlatt seg en god del bilder ma. Vi har ingen samboeravtale. Det jeg lurer på er om jeg har rett til å beholde dei kunstverka som er utferdiget i vår samboerperiode. Slik det er no mener hennes arvinger at dei arver alt dette, og skal jeg få noen, er det fordi at dei vil gi det til meg, jeg har ingen rettigheter ang denne arven. Og dei har gitt meg klar beskjed om at dei jeg ønsker meg, får jeg ikke.

Les mer

Redd for å finne ukjente søsken etter DNA-test

16. mar 2023 · spørsmål

I forbindelse med slektsgranskning ønsker jeg å ta en DNA-test for å finne ukjente slektninger utenfor Norge. Jeg lurer imidlertid på hva som kan skje dersom det dukker opp ukjente halvsøsken ifm. testen? Min stemor sitter for øyeblikket i uskiftet bo etter at faren min døde, og jeg er rett og slett ikke så interessert i å måtte dele arven med et eller flere søsken jeg ikke kjenner.

Les mer

Rett til felles bolig etter at søster døde?

16. mar 2023 · spørsmål

Jeg har mulig mistet min søster, og står i en uavklart boligsituasjon. Min søster og jeg har eid bolig sammen, og har et felles lån der jeg står som eier og hun som medlåntaker. Huset er en generasjonsbolig som har vært i familien siden 1950-tallet. Vi bor i hver vår del av huset, men hver våre familier. Min søster hadde en datter, og en samboer (de siste 4 årene). De har ikke felles barn. Har jeg noen rettigheter i forhold til familiehjemmet vårt? Og hvilke rettigheter har samboeren hennes?

Les mer

Forfordeling av arv

10. mar 2023 · spørsmål

Når en gjenlevende sitter i uskiftet bo, kan den forfordele arv til ett barnebarn og ikke like mye til de andre barnebarna?

Les mer

Arverett etter halvsøskens mor?

10. mar 2023 · spørsmål

Min avdøde mann har halvsøsken. De har samme far. Halvbroren er nå død og min mann skrev under på at ektefellen kunne sitte i uskiftet bo og halvbroren har en søster. De har ingen barn. Mor deres har en eiendom. Når hun dør, har min mann noen arverett?

Les mer

Ønsker ikke dele morsarv med halvsøster

06. mar 2023 · spørsmål

Mine foreldre var samboere og har et felles barn. Far har et særkullsbarn. Mor var alene eier av huset de bodde sammen i. Hun er gått bort, og far ønsker nå å sitte i uskiftet bo. Det er ikke ønskelig å dele morsarv med halvsøster, og lurer på om et uskifte vil medføre at halvsøster vil få arverett til eneboligen den dagen arv skal gjøres opp etter far? Det er lån på boligen. Hvordan fordeles andel av boligen når den ene (far) i utgangspunktet ikke eier en andel? Blir man enig ut i fra skjønn?

Les mer

Arv etter barnløs

06. mar 2023 · spørsmål

Jeg er gift og har ingen barn. Hvis jeg dør, hvem arver etter meg.

Les mer