Barn (Livsarvinger)

Innhold

Går arven inn i uskifte?

25. aug 2023 · spørsmål

Går arven inn i uskifte? Mors hus og hytte ble solgt med fremtidsfullmakt da mor kom på sykehjem. Det fremgikk at salgssummen skulle deles mellom min bror og meg som forskudd på arv. Så skjer det triste at bror dør i akutt sykdom, dog etter at kontrakter for salg er undertegnet, men før eiendommene er tinglyst. Enken sitter i uskifte. Ingen særkullsbarn. Så jeg ønsker å få avklart om brors halvpart av inntekten av salgene skal gå direkte til deres fire felles barn, eller til enken.

Les mer

Har gjenlevende disposisjonsrett over eiendom etter skifte?

24. aug 2023 · spørsmål

Når boet er skiftet med barna etter ektefellens død, har da gjenlevende fullt disposisjonsrett over eiendom og formue uten hensyn til barna?

Les mer

Vil brors kone få arven etter mor?

22. aug 2023 · spørsmål

Vi er tre brødre som nylig mistet vår mor. Mor eier en leilighet med verdi ca. 1.5.mil. som vi nå skal selge. En av oss tre brødrene er gift med en thailandsk dame som bor sammen i hans enebolig han eier. De har ikke felles barn. Vår bror er dessverre døende og har skrevet testamente på at konen skal overta huset hans når han dør. Kan han i testamentet også skrive/bestemme at hans kone skal ha en tredjedel (hans del) av leiligheten til vår mor når den blir solgt?

Les mer

Arveoppgjør ved særeie og særkullsbarn

23. jun 2023 · spørsmål

Min kone og jeg har avtalt fullt særeie i ektepakten. Jeg har særkullsbarn. I tillegg har min nåværende kone og jeg felles barn. Hvordan blir arveoppgjøret dersom jeg dør først? Slik jeg har forstått det er alt jeg eier i mitt navn, både eiendom, bankkontoer og aksjer mitt særeie. Når arv skal gjøres opp så følger mitt særeie (formue) bare arveloven for mine arvinger.

Les mer

Hva har ektefelle og særkullsbarn rett på?

16. jun 2023 · spørsmål

Har vært gift i mange år nå, men uten barn. Har imidlertid et barn fra tidligere samboerforhold som er voksen. Hva skjer med arv/rettigheter til bolig som nå står i mitt navn, hvis jeg faller fra? Har min ektefelle krav på boligen siden jeg ikke har opprettet særeie, og hva har eventuelt det voksne barnet krav på?

Les mer

Hvilke begrensninger legger fars testamente på disposisjonsrett?

09. jun 2023 · spørsmål

Jeg er samboer og vi har samboeravtale og gjensidig testamente. Vi har to barn. Jeg har Parkinsons sykdom. Min mor er død og min far lever. Han har skrevet et testamente det det står at alt jeg (og mine søsken) arver skal være mitt særeie. Men jeg vil at ved min død eller hvis jeg blir plassert på sykehjem, skal hun få tilgang til disse midlene selv om min far har skrevet at de er mitt særeie. Jeg lurer altså på hvilken begrensning min fars testamente legger på mine muligheter til å bestemme osv.

Les mer

Har adopterte barn lik rett til arv?

09. jun 2023 · spørsmål

Jeg er adoptert, og ble det før de fikk egne barn, hvordan står jeg i forhold til arverett da? Og skulle min far gå bort først, har jeg/vi noen arverett mens min mor lever, eller har hun alt frem til hennes tid kommer?

Les mer

Rettigheter etter biologisk far

02. jun 2023 · spørsmål

Jeg har nylig funnet min biologiske far gjennom MyHeritage, og fått kontakt med han. Jeg lurer på om vi har noen automatiske rettigheter i forhold til hverandre. Jeg er ikke interessert i å frata hans barn deres arverettigheter, men hvis noe skulle skje vil jeg gjerne vite om det. Det hadde også vært nyttig å vite hva min posisjon er før jeg evt møter hans familie, sånn at jeg kan unngå at situasjonen blir ubehagelig.

Les mer

Arverett som særkullsbarn

31. mai 2023 · spørsmål

Mor og far er skilt. Jeg er eneste barnet deres. Begge har funnet nye partnere og fått 2 barn hver. Far har nå vært gift i 15 år. Mor har hatt samboer i 18 år. Hvordan stiller dette seg med meg som eneste særkullsbarn? Hvor mye har jeg krav på i de to ulike boene dersom mor/far dør? Ingen av partene har skrevet samboerkontrakt eller hva som er særeie.

Les mer

Arverett etter mor med særkullsbarn

08. mai 2023 · spørsmål

Mor har 3 barn fra før, der far er gått bort og odelsrett arv til førstefødte er oppgjort. Mor får ny mann, nytt hus og nytt barn. Når da mann går bort, lurer vi på hvem har rett på hva? Når mor nå sitter i uskiftet etter siste mann. Om mor ønsker å selge til yngste barn, hva blir da rett mtp sine halvsøsken? Da han ikke har arvet sin far? Har mors barn fra tidligere ekteskap rett på like mye som barn fra siste ekteskap der far er gått bort?

Les mer

Har barnebarnas halvsøsken arverett?

08. mai 2023 · spørsmål

Vi er et par som har bare en datter som igjen har en sønn (vårt barnebarn). Vårt barnebarn har 2 halvsøsken. (Vår datter er ikke mor til disse to.) Hvis vi, vår datter og barnebarn går bort, vil halvsøsken til vårt barnebarn arve oss eller vil arven gå til våre søsken/nieser/nevøer når ikke testamente er skrevet??

Les mer

Hva har fars nye kone krav på etter dødsfall?

08. mai 2023 · spørsmål

Særkullbarn. Far dør og han var gift på nytt. Det er ektepakt hvor det er ønsket om å sitte i uskiftet bo. Hun mener at hun har særeie på alt privat. Jeg har fått fullmakt av skifteretten til å hente ut kontoutskrifter. Hun har greid å slette alle bankkontoer. Hvordan går jeg videre?

Les mer

Kan far testamentere bort mer til to av barna?

08. mai 2023 · spørsmål

Arv etter far: 3 døtre,1 av de har ingen kontakt med far el søsken. Var et engangstilfelle av far. Ifht arv, kan far velge å gi to av døtrene mer enn den siste? Hva med hvis han kjøper hytte, kan den settes i to av døtrenes navn eller i sitt eget navn og skrive i et testamente at hytta skal gå til kun to av døtrene? Kan han gi to av døtrene pengegaver? Evt hvor høy sum?

Les mer

Hva har særkullsbarna rett på etter samboers død?

08. mai 2023 · spørsmål

Min samboer overførte sin halvpart av boligen til meg, 4 år siden. Jeg eier da hele boligen. Det er tinglyst. Han er nå død. Kan hans særkullsbarn forlange noe av boligen? Vi hadde ikke barn sammen. Hva med innbo som vi har kjøpt hver for oss?

Les mer

Ønsker at egne barn begunstiges i mannens testament

05. mai 2023 · spørsmål

Jeg har en livsforsikring som jeg har begunstiget til min mann 75 % og mine særkullsbarn 12,5 % hver. Mine barn har bare meg, det er derfor viktig for meg at den delen av livsforsikringen som i første omgang går til min mann skal tilfalle mine barn ved hans død. Han har også 2 særkullsbarn. Hvordan kan vi løse dette best mulig uten at min mann blir skadelidende mens han lever?

Les mer

Kan søsken bestride testamente?

05. mai 2023 · spørsmål

Vi er et barnløst ektepar og begges foreldre er døde. En av oss har flere søsken. Vi skriver testamente, hvor alle nevøer og nieser er arvinger, men ikke søsken. Kan slikt testamente bestrides av søsken?

Les mer

Arvinger krever leie av svigerfar

02. mai 2023 · spørsmål

Min svigerfar mistet sin samboer i desember 2022 (40 års samboerskap). Huset har stått i hennes navn og naturligvis har barna hennes arvet dette. I dag fikk han et brev fra barna om krav om husleie med tilbakevirkende kraft f.o.m 1. jan 2023. Ingen forhåndsvarsel er blitt signalisert/varslet heller avtale mellom parter vært gjennomført. Spørsmålet er om de har lov til å gjøre krav med tilbakevirkende kraft?

Les mer

Har man arverett hvis far ikke er biologisk far?

28. apr 2023 · spørsmål

Hvis man i ettertid finner ut at mann ikke er sin sønns biologiske far, feks. ved DNA-test, er denne da uten arverett? Fordrer dette da en sak for å få avgjort arveretten?

Les mer

Hvilken formue skal legges til grunn for skifte?

26. apr 2023 · spørsmål

Sitter i uskiftet bo etter at min kone døde 2006, vi var gift. Vi har to barn, de ønsker å få utbetalt morsarven, som jeg sier ok til. Blir da utgangspunktet formuen vi hadde det året hun døde?

Les mer

Testament som tar hensyn til livsarvinger

20. apr 2023 · spørsmål

Ektepar i 70-årene vil gjerne sette opp testamente. Eier hytte på fjellet samt en tilliggende hyttetomt, leilighet i byen og leilighet i Spania. Bil, men mindre kapitalreserve (800'). Ønsker at eldste barnebarn skal arve hytta på fjellet, ellers ingen faste føringer, men 1 barn har ektefelle/familie og god økonomi, 1 barn er samboer med meget trang økonomi og siste barn er alene med ny leilighet og stor gjeld (hvorav vi har tatt opp lån og lånt videre til henne - ikke tinglyst). Hensyn vi må ta?

Les mer