Barn (Livsarvinger)

Innhold

Ønsker arveoppgjør med særkullsbarn på forskudd

29. sep 2022 · spørsmål

Vi er gift og har felleseie. Det er to barn i ekteskapet og 2 særkullsbarn. Kan vi gjøre opp arv til særkullsbarn mens vi lever slik at arven utbetales nå og ikke etter arvelaters død.

Les mer

Kan mor overføre arv til datter?

22. sep 2022 · spørsmål

Snakket med mamma om arv. Hun ønsker å overføre fast bolig til meg nå. Hun sitter i uskifta bo etter pappa som døde i 1983. Men jeg har en halvbror, samme mamma. Slik jeg tolker loven så trenger hun godkjenning fra den arvingen som hun sitter i uskifta bo til før hun overføre bolig til noen andre, og det er jo meg. Så jeg mener det er fullt mulig å gjøre? Stemmer det?

Les mer

Kan mor gjøre et av barna arveløs?

22. sep 2022 · spørsmål

Har mor som har fire voksne barn lov til å gjøre én av arvingene arveløs av en hvilken som helst egendefinert grunn? Eller er det noe som heter minstearv, morsarv eller noe slikt? Mor har ikke dødd enda. Hva sier loven om dette?

Les mer

Er arven fordelt likt?

20. sep 2022 · spørsmål

Våre foreldre har laget et testamente som de mener har "lik" fordeling til sine 3 barn. Arven består av én feriebolig og foreldrenes leilighet som de benytter som bolig i dag. (ingen takst foreligger på eiendommene). Testamentet i dag lyder slik: - Barn 1 skal arve ferieboligen inkl. innbo og løsøre på eiendommen - Alle 3 barna skal arve leiligheten med følgende fordeling; Barn 1 - 24 %, Barn 2 og 3, 38 % hver. Barn 2 & 3 skal arve innbo i leilighet Er dette "lik" fordeling?

Les mer

Har døtrenes samboere krav på arv?

09. aug 2022 · spørsmål

Har samboere til våre 2 døtre noe som helst rettigheter når arven skal deles etter oss? Ønsker råd på hvordan våre døtre skal dele på en sjøhytte, begge vil ha den og ingen vil selge.

Les mer

Vil utelate et av barna fra testamentet

23. jun 2022 · spørsmål

Sitter i uskifte etter min mann. Har to barn. Kan jeg utelate det ene i testamente?

Les mer

Arv fra onkel

23. jun 2022 · spørsmål

Onkel skrevet testament, enslig, ingen barn, heller ikke søsken i live når testament skrives. En av arvingene, som alle er nevøer/nieser av avdøde, får hytte med innbo og ingenting mer, alt annet skal fordeles likt mellom mine andre arvinger. Er det da å forstå som likt mellom de øvrige (4 stk), eller vil fordelingen bli som etter søsken (3 stk), dvs at 2 av nevøene må dele, eller blir det likt på alle 4?

Les mer

Hvor mye arver jeg?

25. mai 2022 · spørsmål

Jeg er av utenlandsk opprinnelse, har bodd i Norge i 23 år og vært lykkelig gift i snart 23 år. Vi eier et hus vi kjøpte sammen, som er nedbetalt og har ingen utestående gjeld. Husets verdi i 2017 var 1 700 000. Vi har ikke skrevet en avtale før vi giftet oss. Vi er begge 68 år gammel. Hvis han dør før meg, hvor mye arver jeg, og hvor mye arver hans 6 søsken?

Les mer

Bror har ukjent arving

06. mai 2022 · spørsmål

Har en bror som er død. Har fått problemer med en "arving" "sønn" Det har lenge vært tvil om avdødes farskap til han som nå begynner å lage litt bråk. Kan vi på noe måte kreve at han tar en test for å fastslå hans tilhørighet til far er reell. Det må og nevnes at det ikke har vært noe kontakt mellom far og "sønn".

Les mer

Arv etter avdød tante

06. mai 2022 · spørsmål

Deling av felleseiemidler (bankkonto) etter min tante som døde i år, i uskiftet bo. Slekt 1: Tante (lengstlevende). Ingen barn, foreldre eller søsken lever. 4 nevøer og nieser etter en søster lever. Ingen andre søsken hadde barn. Slekt 2: Tantes mann (døde først). Ingen barn eller foreldre lever. 2 brødre lever. Skal formuen deles i to deler til hver slekt? 1/2 til førsteavdødes arvinger, dvs. brødrene til min tantes mann. 1/2 til min tantes arvinger, dvs. nevøer og nieser.

Les mer