Avslag i leie pga rotter

Publisert: 29.03.2022

Jeg og venninnen min leier, og merket i starten av mars at det er rotter her. Sa ifra til utleier med en gang og ble bedt om å kjøpe feller på deres regning. Nå har skadedyrkontrollen vært her og han sa at det har vært rotter her siden desember. Dette var derfor utleieren klar over uten å ha sagt det til oss. Kan vi da be om avslag i utleie fra desember eller kun fra da vi merket det selv. De må jo si det til oss i og med at det er helseskadelig. Og hvor mye avslag skal vi be om?

Svar:

Lovens regulering er slik jfr. husleieloven § 2-11.
"I den tid husrommet lider av en mangel, kan leieren kreve avslag i leien slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt leie svarer til forholdet mellom husrommets leieverdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. "
Om man skal legge til grunn lovtekstens ordlyd så tilsier dette et prisavslag for hele perioden fra leieobjektet var mangelfullt.

Hva dette avslaget skal lyde er vanskelig å ta stilling, dette må vurderes skjønnsmessig ut i fra hvilken leie dere betaler, kvaliteter ved boligen og graden av problemer ved rottene. I og med at jeg har jobbet med en del rottesaker vil jeg si at prisavslaget kan ligge mellom alt fra 20 % til 100 %.

En bolig som er mye plaget av rotter har ingen utleieverdi grunnet de problemer en slik "rotteinvasjon" kan medføre i form av lukt, lyder, risiko for angrep, og ren uhygge.

Jeg reagerer i dette tilfelle på at utleier ber dere kjøpe feller på hans regning, Dette er utleiers ansvar å rydde opp i og det er ikke tilstrekkelig å bare kjøpe inn noen feller er min erfaring. Her må man som regel ha profesjonell bistand fra skadedyrkontroll.

Jeg ville i dette tilfelle ha satt som krav om 50 % avslag i husleien for hele perioden samt med krav om at forholdet utbedres innen senest 2 måneder med herunder umiddelbare tiltak, om dette ikke utbedres ville jeg deretter hevet leieforholdet.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: