Leie av bolig

Innhold

Når kan man leie ut oppsagt hybel igjen?

25. jan 2023 · spørsmål

Har en bolig med utleiedel. Sa opp leieboer med begrunnelse: skal benytte lokalene selv. Når kan jeg leie ut igjen? Behovet har endret seg.

Les mer

Kreve etterbetaling av strøm av leietaker

16. jan 2023 · spørsmål

Jeg leier ut en enhet i huset mitt. Og leieboer skal selv betale for strømforbruket sitt (har egen måler), men vi har tegnet strømmen på mitt navn og han har betalt strømregninga. Men nå la jeg merke til at jeg får ikke nettleie på strømregningene etter jeg skiftet selskap (januar 2022), så nettleia har gått i autotrekk i nettbanken min. Har jeg noen rettigheter til å spørre om etterbetaling for det?

Les mer

Er det KPI man bruker for å regulerer husleie?

16. jan 2023 · spørsmål

Dersom det er oppgitt i leiekontrakten at "leiesummen blir vært år regulert i samsvar med konsumprisindeksen", er det da gitt at man skal ta i bruk KPI - totalindeks ved reguleringen?

Les mer

Redusert leie pga fuktskader på møbler

16. jan 2023 · spørsmål

Vi bor i en sokkelleilighet/kjeller. I mai oppdaget vi fuktige lister og vanndammer under sengen. Tok umiddelbart kontakt med huseier og han ordnet raskt befaring med forsikringen hans. Konklusjonen var kondens. I forbindelse med tiltak etter dette skulle det nå i august komme håndverkere å montere ventiler for bedre luft. Da oppdaget vi en del mugg og fuktskader på møbler, gulv og vegg. Samt seng. Kan vi holde igjen eller kreve redusert leie frem til det blir bedre? Evt få tilbakebetalt leia?

Les mer

Får ikke kastet ut leietaker

16. jan 2023 · spørsmål

Vår leietaker har ikke stilt med depositum, ikke betalt husleie og strøm som avtalt. Og i tillegg bruker narkotiske stoffer på privat eiendom. Vi har sendt heving av kontrakten, og varsel om utkastelse. Men vedkommende nekter å flytte og i tillegg ikke er samarbeidsvillig. Svarer ikke på noe som helst form for henvendelse fra vår side. Namsmannen har bedt oss ta kontakt med tingretten, og vi lurer da på om vi har en god nok sak til å kunne gå gjennom tingrett. Vi trenger bistand i saken.

Les mer

Kan jeg heve leieavtalen hvis huseier ikke reparerer ødelagte ting?

16. jan 2023 · spørsmål

Kan jeg heve leieavtalen dersom utleier ikke ønsker å reparere ting som er dårlig i huset?

Les mer

Leietakere vil flytte ut før kontrakten er utløpt

16. jan 2023 · spørsmål

Vi har Leiekontrakt på 2 år, men mine leietakere ønsker å flytte ut etter 6 måneder. Jeg ønsker at de bor der i de neste to 2 årene. Men har følt meg presset til å sende de oppsigelse på 2 mnd.

Les mer

Huseier har økt leien to ganger i løpet av et år

16. jan 2023 · spørsmål

Etter huslov paragrafen 4,2 b kan man bare øke leien 1 gang i året. Leien vår økte i juli til 21 878. Nå i september har de økt igjen, MEN skriver at dette gjelder økningen for juli, men har gitt oss ny pris på 22 426. Er dette lov?

Les mer

Får ikke dekket husleie etter at leietaker døde

16. jan 2023 · spørsmål

Leier for tiden ut en kjellerleilighet hvor leietaker døde i forrige uke. Leiekontrakten er et tidsubestemt leieforhold med 3 måneders oppsigelse for begge parter. Ifølge familien kan jeg ikke forvente å få utbetalt penger for noen av månedene, da han ikke har penger igjen. Og de ønsker ikke å involvere seg i dette. (Det skal også være en garanti fra nav på 1 måned av depositumet avtalt). Har jeg noen rettigheter her, eller må jeg bare godta å miste leieinntekten i denne situasjonen?

Les mer

Leier i bolig som skal tvangsselges

16. jan 2023 · spørsmål

Jeg leier i en bolig som vil bli lagt ut for tvangssalg. Er det sånn at hvis ingen kjøper boligen at man kan bli boende?

Les mer

Problemer med dårlig standard på leid leilighet

13. jan 2023 · spørsmål

Jeg leier en leilighet uten bad og kjøkken. I husleiekontrakten står det at leiligheten er utstyrt med kjøkken og bad. Jeg ble lovet av huseier at jeg skulle få nytt toalett, men det endte med at jeg måtte gjøre det privat, men fungerer ikke som det skal og er uten vann i wc, det lukter kloakkgass. Kjøkkenet er et stort hull i gulvet etter år med lekkasje ned til leiligheten under. Samtlige av utleiers leiligheter har mangler. Får ikke skriftlig oppsigelse, han nekter.

Les mer

Betale husleie etter utkastelse

13. jan 2023 · spørsmål

Jeg flyttet inn i en leilighet med eks-kjæreste for ca 1 år siden. Eksen var hovedleietaker og jeg leietaker. Etter 6 mnd med leieforhold ble jeg kastet ut av hovedleietaker. Før utkastelsen betalte vi tilbake alt vi har brukt på hverandre. Etter utkastelsen 1 mnd senere får jeg forliksklage om at jeg skylder henne husleie. Jeg har bevis på at hun hadde sendt til husleiemegler om at jeg skal ut av kontrakt. I klagen står ikke at jeg ble kastet ut. Hva skjer da? Må jeg dekke de 6 mnd jeg ikke bodde der.

Les mer

Stadig økning i campingplassleie

13. jan 2023 · spørsmål

Eg leier en fast campingplass av en grunneier. Eg reagere på at han til stadighet setter opp plassleien. Han har sagt opp den kontrakten vi skrev under på da vi kjøpte campingvognen. Men han har ikkje kommet med ny kontrakt. Han sender ut rekning til oss, og plusser på 12 % i mva. På plassleien, og så plusser han på 25 % på strømmen vi har brukt. Altså forbruk + mva. Vi får jo ikkje skrevet av momsen. Kan han gjøre slik som dette? Gjelder gammel kontrakt frem til han leverer ny?

Les mer

Må betale ekstra strøm for vannrør lagt over bakken

13. jan 2023 · spørsmål

Vi leier et hus med varmepumpe. Egen måler, strøm er ikke inkludert i leien. Forbruket er i snitt på ca 24 kwt. Pga brudd på vannledning fra brønn inn til huset, huseier har lagt en ny ledning fra brønnen. Denne er ikke lagt ned i bakken, vi må ha på en varmekabel i vannledning for å unngå frost. Etter vi satt på varmekabel har forbruket steget til 70 kwt i snitt. Huseier har gitt en muntlig avtale om å trekke av 250 kr pr mnd på leie, som er for lite. Skal vi stå for denne ekstra strøm kostnaden?

Les mer

Oppsigelsestid når leiebolig har fått ny eier

13. jan 2023 · spørsmål

Jeg leier leilighet og har 4 måned oppsigelse, men fikk SMS som står nytt kontonummer fra eieren siste måneden, at jeg skal fortsette å betale der og at har har solgt leiligheten. Noen dager så snakket med ny eier at jeg skal flytte ut i januar. Han sa at det går ikke siden han har over tar kontakt og vi har 4 måneders oppsigelse, men jeg har sagt til han at jeg har ikke skrevet nytt kontakt med han og jeg har funnet ny leilighet og må flytte 2 måneder før oppsigelse. Hvem som er rett?

Les mer

Økning av husleie for næringslokale

13. jan 2023 · spørsmål

Kan leiepris for næringslokale økes mindre enn 12 måned etter siste økning i leiepris?

Les mer

Hva skjer hvis man ikke signerer overtakelsesprotokoll?

13. jan 2023 · spørsmål

Har et par spørsmål rundt overtakelsen etter utflytting fra leiebolig. Hva skjer hvis jeg eller utleieren nekter å signere overtakelsesprotokollen ved utflytting? Kan utleieren likevel flytte inn i leiligheten hvis vi ikke klarer å bli enige om ting ved overtakelsen og derfor en av oss ikke signerer overtakelsesprotokollen? Må jeg i så fall fortsette å betale husleien selv om oppsigelsestiden er over?

Les mer

Betale for oppsigelsestid når man ikke har leieavtale?

13. jan 2023 · spørsmål

Jeg har leid en leilighet sammen med ei venninne der vi har leid hos moren hennes, etter mye styr har vi flyttet ut, men nå vil venninnen min at jeg skal betale oppsigelse selv om vi ikke har hatt leiekontrakt der. Siden vi bodde hos moren gikk mesteparten av kommunikasjon mellom de, og vi hadde ikke avtalt oppsigelsestid selv om jeg ba om kontrakt når jeg først flyttet inn. Vi fikk kontrakt som vi ikke signerte etter vi hadde bodd der i 3 mnd, men da skulle vi allerede flytte.

Les mer

Uenighet om siste husleie

13. jan 2023 · spørsmål

Jeg leie ut min leilighet og har 3 mnd oppsigelsestid til (24.02.23). De ønsket å flytte ut tidlig og jeg har sagt at den er greit. De flytter tidligere den dagen og vil ikke betale hele måned av husleie. Det er 13000 nok. men de kalkulert selv 10 800 nok. Jeg har sagt det betales hele måned selv om de flytte ut tidlig for desember. Det var avtalt med måned husleie. Er det feil at jeg sier dette?

Les mer

Huseier holder igjen penger for møbler

13. jan 2023 · spørsmål

- Leide bolig 01.09.21-31.08.22 i Narvik - 10 000 dep, ikke innbetalt, huseier utsatte å sette opp dep konto - ved utflytting (16.06.22), solgte møbler for 4000kr - 08.22, huseier krevde å bet. mindre pga dårlig utvask. - beskrevet som mer og mer skittent hver gang (fra det er ok til vi brukte flere timer på å vaske) - Vi foreslo 3000 kr for møblene, hun betalte 2500 kr for møblene 11.10.22 Har hun lov til dette, eller kan vi kreve de siste 500 kr?

Les mer