Avslag på dagpenger fra NAV

Publisert: 24.03.2023

Kort spørsmål angående permittering. NAV har avslått søknaden min om dagpenger under permittering med begrunnelsen at permitteringsvarselet er ugyldig eller usaklig fra arbeidsgivers side og at vilkårene for dagpenger ikke er oppfylt. Kan jeg da forlange at arbeidsgiver skal betale meg lønn for perioden jeg er permittert?

Svar:

For at arbeidsgiveren din skal kunne permittere deg, kreves det saklig grunn.

Nødvendige kostnadsreduksjoner, også lønnskostnader, kan gi grunnlag for permittering. Dette grunnlaget må være knyttet til bedriften, ikke til den ansatte.

Eksempler på omstendigheter som kan gi saklig grunnlag for permittering, er: ordremangel, fulle lager, praktiske arbeidshindringer eller ulykker.

Det er også et vilkår at behovet for kostnadsreduksjoner er midlertidig eller forbigående.

Slik jeg oppfatter situasjonen din, har du valget mellom:

1) Klage på vedtaket fra NAV (for eksempel fordi avslaget skyldes at permitteringsvarselet inneholdt feil/upresis informasjon).
2) Dersom arbeidsgiveren din ikke har saklig grunnlag for å permittere deg, har du krav på lønn fra arbeidsgiveren din (så lenge du oppfyller dine plikter iht. arbeidsavtalen).

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: