Avtalt særeie

Publisert: 30.10.2023

Dersom vi har avtalt særeie, vil den andre part ved skilsmisse kunne kreve halvparten av firmaet jeg eier på tidspunktet for inngåelsen av ektepakten eller nye firmaer jeg eier på tidspunktet for skilsmissen?

Svar:

Særeie innebærer at det dere eier eller senere erverver og verdien av denne, holdes utenfor delingen. Det betyr at verken selskaper du eier på tidspunktet for inngåelsen av ekteskapet eller selskaper som du erverver på et senere tidspunkt, er gjenstand for deling.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: