Barnebidrag etter fylte 18

Publisert: 28.11.2022

Barnebidrag etter fylte 18 år. Hva krever staten av personen som studerer? Kan man hoppe fra en utdanning til en annen, når utdanningen ikke er påbygg eller under samme kategori. Eks. 1. år hjelpepleier (ikke fullført), hoppet over til alternativ skole), 2. år billakkerer og 3. år lager og logistikk og fortsatt motta bidrag? Noen må hjelpe meg i denne utdanningspolitikken vi har, jeg forstår lite og NAV er ikke til hjelp for en fattig pappa, har vi ingen rettigheter?

Svar:

Barn som er over 18 år kan få barnebidrag mens de går på videregående skole eller tilsvarende. Hvis barnet etter fylte 18 år vil fortsette «slik skolegang som må regnes som vanlig» har barnet krav på bidrag frem til det har avsluttet skolen. I praksis betyr dette at barnet som hovedregel har krav på forsørgelse frem til det har avsluttet videregående skole, hvis dette ikke vil være urimelig ut fra forelderens økonomiske stilling. Det er sjeldent at det blir pålagt en forelder å betale bidrag etter at barnet er fylt 20 år. Det er ikke krav om at man holder seg på samme linje på videregående.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: