Beholde barnetrygd ved flytting til utlandet

Publisert: 11.11.2022

Jeg fikk norsk statsborgerskap og barna mine også. Hvis vi skal flytte fra Norge, får vi utbetalt barnetrygden for barna siden vi skal ikke søke om noe i landet vi skal flytte til? Barna er født i Norge og har norsk statsborgerskap. Vi ønsker at barna skal gå på skole i utlandet. Hva man skal gjøre?

Svar:

Barnetrygden opphører vanligvis hvis barnet flytter til utlandet. Man du kan likevel få barnetrygd hvis barnet ditt oppholder seg i et annet EU/EØS-land enn Norge, hvis en av følgende forhold gjelder for dere:
- hvis en av dere som er foreldre arbeider i Norge, på norsk kontinentalsokkel eller på norsk skip mens den andre forelderen bor med barnet
- hvis foreldrene som bor med barnet er pliktige eller frivillige medlemmer i folketrygden
- hvis en av dere som er foreldre får uføretrygd eller pensjon fra Norge på grunnlag av tidligere yrkesaktivitet-
hvis begge foreldrene bor i Norge og barnet skal oppholde seg i et annet EØS-land.

Skal dere bo utenfor EU/EØS kan man søke om å få beholde barnetrygden under oppholdet, om man flytter til et land Norge har trygdeavtale med.

Du bør kontakte NAV for å avklare hva som gjelder i din konkrete situasjon.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: