Beregning av bidragsevnen til far

Publisert: 17.03.2023

Far til barna har søkt om ny vurdering av barnebidrag. Virker som NAV kun har sett på fars inntekt de tre siste månedene, og ikke tatt med at han jobber akkord inn i beregningen. Far har grei inntekt, men endte bare opp med å betale minste sats for begge barna. Han har barna 8 netter i måneden. Mor måtte tilbakebetale en del til far. Regnes overgangsstønad og barnetrygd som inntekt på mor? Hvordan klage på barnebidraget? Skal mor betale barnehage alene når far betaler så redusert i bidrag?

Svar:

Barnebidrag og bidragsevne skal beregnes etter begges inntektsgrunnlag, som består både av personinntekt og netto kapitalinntekt som overstiger 10.000 kroner. Når bidragsmottakeren får kontantstøtte for bidragsbarnet, utvidet barnetrygd eller ekstra småbarnstillegg, skal dette legges til inntekten til bidragsmottakeren.

Om du mener at det er gjort en feil i beregningen av fars inntekt, eller om din økonomiske situasjonen er vurdert uriktig, kan du sende inn en klage. Klagefristen fremgår av vedtaket ditt og det er viktig at denne overholdes.

Når det gjelder spørsmål om barnehagebetaling, så skal dette betales av den barna bor fast med og som mottar barnebidrag.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: