Beregning av sykepenger

Publisert: 19.04.2024

Jeg har til vanlig en 100 prosent stilling innen helsevesenet. Søkte 50% permisjon i 6 mnd uten lønn. Det ser nå ut til at jeg muligens blir sykemeldt fra min 50% pga. en mulig operasjon litt frem i tid. Jeg lurer på følgende: Hvis jeg fortsatt er sykemeldt, når jeg egentlig skal begynne å jobbe 100% igjen, får jeg da sykepenger for full stilling? Jeg går rett i ferie 1.juli. Eller må jeg jobbe i noen uker, før jeg har krav på 100 prosent sykepenger?

Svar:

Sykepengene beregnes ut fra din faktiske inntektssituasjon, som blir rammet av sykemeldingen. I ditt eksempel skulle det medføre at det er din fulle inntekt, som skal innrapporteres som sykepengegrunnlag. Dette må tas opp med arbeidsgiver når det blir aktuelt.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: