Bilderettigheter

Publisert: 22.02.2023
Emneord:

Vi er en bedrift hvor det brukes bilder i forbindelse med presentasjoner internt men også eksternt ut mot kunder. Vi har ingen retningslinjer for bruk av bilder og folk bruker som regel det de liker, om det så ligger på Google og er beskyttet av opphavsretten. Folks oppfatning er ofte at intern bruk er OK. Vi vil nå øke bevisstheten rundt bruk av bilder og bilderettigheter og lurer på om dere kan si noe om gjeldende regler eller evt. gi oss noen linker med god informasjon.

Svar:

Se her: https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/personvern-pa-arbeidsplassen/bilder-ansatte_nett/

https://meta.snl.no/Bilderettigheter

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: