Bostedsforelder har ikke informert om skolebytte

Publisert: 12.08.2022

I en pågående barnefordelingssak, så har bostedsforelderen byttet skole for barnet pga flytting innad i kommunen. Det ble informert pr sms om flytting av adresse i juli, men ikke om skolebytte. Når skolebytte ble kjent, så ble saksforberedende rettsmøte forsøkt framskyndet til før skolestart, men advokat til motpart trenerer til etter. Er det mulig å spørre retten om en midlertidig avgjørelse om hvor barnet skal starte på skole i mellomtiden? Bostedsforelderen flykter fra BFT, BUP og skole.

Svar:

Dette er nok et spørsmål som du bør ta opp med advokaten din, eller som en advokat kan svare deg på om den får mer detaljerte opplysninger i saken. Vi kan dessverre ikke gi konkrete råd i pågående rettslige prosesser på denne tjenesten.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: