Campingplass krever forskudd på leie

Publisert: 21.03.2023

Kan eier av campingplass kreve innbetaling av f.eks. sommerleie to mnd. på forskudd? Sesongen starter 1. mai, og vedkommende vil ha innbetaling senest 1. mars. Neste innbetaling skal skje ila juni mnd. totalt kr 16 000,-. Som leietakere får vi heller ikke noe av det innbetalt tilbake om vi ønsker å avslutte leieforholdet på campingplassen. Er dette lovlig praksis?

Svar:

Leie av campingplass er ikke lovregulert på samme måte som leie av f.eks. en leilighet, og partene har stor frihet til utformingen av avtalene. Eieren av plassen kan derfor utforme kontrakten og vilkårene slik de ønsker, og potensielle leietakere kan forhandle om vilkårene. Det er ingen lov som forbyr krav til forhåndsbetaling for campingplasser, eller at man ikke har krav på å få tilbakebetalt forskuddet hvis man sier opp campingplassen før man skal ta den i bruk.

Dette er vilkår som kan fremstå som urimelige, men jeg kan ikke se at de er ikke så urimelige at de vil bli ansett som ugyldige etter avtaleloven § 36, som er en bestemmelse som gir generell adgang til å sette til side urimelige vilkår og/eller avtaler. Det er en svært høy terskel for at avtaleloven § 36 skal kunne benyttes, og det veldig sjeldent at en avtale eller vilkår blir satt til side på grunn av bestemmelsen.

Det kan også være andre deler av avtalen som gjør at disse vilkårene ikke er urimelige, fordi eieren av campingplassen får plikter overfor dere som leietakere. Uten å ha sett kontrakten er det derfor vanskelig å si mer om kontraktens rimelighet, men sannsynligvis er vilkårene lovlige.

Del denne artikkelen: