Campingplasseier krever for høyt salgsgebyr

Publisert: 08.05.2023

Jeg eier en campingvogn på rot og har leieavtale med grunneier. Jeg har solgt min campingvogn, og grunneier krever 10 % i salgsgebyr pluss 12 % moms av salgsgebyr. Dette står i kontrakt. Nå sier han muntlig i forbindelse med dette salget at han skal ha 12,5 % i salgsgebyr og at dette er nytt for 2023, selv om det ikke foreligger varsel eller skriftlig informasjon på dette. Er dette lov? Han nekter meg å godkjenne salget av vognen før jeg betaler han 12,5 %. Hva gjør jeg?

Svar:

Dette skal være regulert i leieavtalen dere har. Hvis det skal være grunnlag for å endre salgsprosenten, må det fremkomme i avtalen. I en avtale er det sjeldent mulig for en part å endre vilkårene uten aksept fra den andre parten. Grunneier har ikke rett til å endre salgsgebyret uten at du sier ja, med mindre det står noe annet i avtalen dere har inngått som gir grunneier denne muligheten.

Del denne artikkelen: