Be om spesifisert faktura fra arkitekt

Publisert: 16.01.2024

Vi har bygget på/om huset og brukt arkitekt til tegning/prosjekt. og som ansv. søker. Ved oppstart avtalte vi at «skisseprosj/forprosj/søknad og kontroll/utarbeide søknad om igangsettingstillatelse» skulle koste 117 000. Videre arbeid «detaljprosj/koordinering» skulle faktureres etter medgått tid, og vi skulle få nytt tilbud før fasen startet. Det fikk vi ikke. Nærmer oss ferdigattest. Totalt blitt fakt ca. 320’. Kan vi be om spesifikasjon av hver time som er fakturert?

Svar:

For det tilfelle som deres der man ikke har en spesifisering av oppdraget og det tydeligvis faktureres etter medgått tid må naturligvis oppdragstakeren kunne spesifisere hvordan regningen er bygd opp i forhold til utført leveranse som arbeidstimer og eventuelle utlegg.

Umiddelbart høres arbeidsomfanget å være noe høyt, men jeg kjenner jo ikke prosjektet. Om dere er i tvil på om det er fakturert korrekt ville jeg avventet med å betale enten alt eller deler av fakturaen til man har fått avklart dette.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: