Dekke gjeld i dødsbo

Publisert: 22.11.2022
Emneord: , ,

Det er to arvinger der det er testamentert at den ene arver 2/3 og den andre 1/3. Det mangler penger på avdødes konto til å få betalt regninger, deriblant hele regningen etter begravelsen.

1. Kan den som arver 1/3 si at den andre arvingen får betale det som mangler på konto og evt. andre regninger som kommer inn etter hvert?

2. Og er det slik at den som arver 2/3 evt må betale 2/3 av regningene (alt som kommer i ettertid må trekkes fra privat konto dersom huset ikke blir solgt).

Svar:

Det som fordeles i arv, er verdiene etter fradrag av gjeld.

Utgifter til begravelse og regninger som er tilknyttet dødsboet, må derfor først dekkes av dødsboets midler, før arven kan fordeles hhv 2/3 og 1/3.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: