Drive norsk ENK i Frankrike

Publisert: 08.05.2023

Jeg er norsk, men er bosatt i Frankrike hvor jeg har fast jobb og betaler skatt. Jeg har for tiden ingen registrert adresse i Norge. Jeg skal starte en «sidejobb» som vil skje i Norge med norske kunder og har stiftet enkeltpersonforetak (ENK) i Norge og registrerte foretaket ved min mors adresse i Norge. Jeg kommer ikke til å tjene veldig mye mer enn 50 000 norske kroner i året, men jeg trenger å vite hvordan jeg må forholde meg til skattemyndigheter?

Svar:

Det høres ut for at du er skattemessig bosatt i Frankrike. Dersom det stemmer har du begrenset skatteplikt til Norge. Jeg kjenner ikke reglene i Frankrike for skattlegging av inntekt som er opptjent i andre land (her: Norge), men i Norge er det frikort hvis en skattyter tjener 70 000 kroner eller mindre i løpet av året (gjelder all skattepliktig lønn, sykepenger og feriepenger). Du kan enten sjekke skatteavtalen mellom Norge og Frankrike, og ev. hvordan inntekt i utlandet skattlegges etter internretten i Frankrike.

Med vennlig hilsen, advokat Hilde Gamkinn

Del denne artikkelen: