Eier av campingplass har uklar avtale om strøm

Publisert: 12.06.2023

Løpende endringer i leieforhold på campingplass. Kan plasseier bare sette "?" på som strømpris for neste faktura på selve fakturaen som varsling. Vi får ingen annen beskjed og selv om strømpris i Norge går ned (og det har den gjort hele perioden fra deres forrige øking) så setter de den ytterligere opp (til over 4kr KWT) uten noen videre forklaring. De har alltid hatt gevinst på strøm og da snakker vi sikkert minst de siste 20 årene.

Svar:

Dette vil avhenge av hva som følger av avtalen dere har inngått med utleier. Hva utleier kan ta betalt for strøm bør være regulert i kontrakten eller i andre dokumenter relatert til driften av campingplassen. Hvis det ikke er avtalt noe om strøm, vil det naturlige være at utleier kan ta betalt det strømmen koster for utleieren.

Hvis dere ikke finner noe grunnlag for utleiers justering av strømprisen i leieavtalen eller i generelle bruksvilkår for campingplassen, kan dere kontakte utleieren og be utleieren forklare hvilken rett hen har til å endre strømprisen og til å ta ekstra betalt for strømmen. Utleier kan ikke endre leieavtalen uten godkjenning fra dere som avtalepart, med mindre det følger av kontrakten at utleier kan gjøre spesifikke endringer.

Del denne artikkelen: