Ekskona er ikke fornøyd med skifteavtalen

Publisert: 18.04.2023

Vi skilles, vi har bolig og hytte sammen. I skifteavtalen har jeg tilbudt henne å kjøpe henne ut med en engangssum for bolig og hytten. Samlet sett, kan summen være noe mindre enn antatt prisantydning, Kona tok selv initiativ til å signere og sende skifteavtalen og alt ble gjort opp. I skifteavtalen har vi punkt om at begge har enig i avtalen og at ingen kan kreve noe av den andre etter oppgjøret er utbetalt. Hun mener nå hun har fått for lite, og krever mer. Har jeg noe å bekymre meg for her?

Svar:

Det kommer an på hvor urimelig avtalen eventuelt er. Det er avtalefrihet ved skifteoppgjør, og et eventuelt søksmål må være reist senest tre år etter at avtalen er inngått. Viser til ekteskapsloven § 65 som regulerer dette:

§ 65.Avtalefrihet ved oppgjøret.
"Reglene i denne loven er ikke til hinder for at ektefellene inngår avtale om oppgjøret. En avtale kan likevel helt eller delvis settes ut av kraft hvis den vil virke urimelig overfor en av partene. I stedet for å sette avtalen ut av kraft, kan retten bestemme at ektefellen som blir urimelig dårlig stilt, blir tilkjent et beløp fra den andre ektefellen.

Søksmål etter første ledd andre og tredje punktum må være reist senest tre år etter at avtalen ble inngått."

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: