Skifteavtale

Innhold

Angrer på skifteavtale med eks

31. okt 2023 · spørsmål

Eksen min og jeg kjøpte et hus sammen. Har 2 unger i lag. Jeg flyttet ut for 4 år siden, ga henne alt huset og stort sett alt innbo. Angrer på det nå, har brukt penger på å kjøpe ting innvedig, f eks byttet alt av dører innvendig og slikt. Kan jeg gjøre noe med det nå? Kreve tilbake penger eller noe?

Les mer

Er signering av skifteavtale ulovlig?

26. okt 2023 · spørsmål

En advokat tar et oppdrag fra en klient som går ut på å gjennomføre et privat skifte etter klientens ektefelle har gått bort. Advokaten utformer en skriftlig skifteavtale (som alle arvinger er enige om), men får klientens sønn til å signere skifteavtalen på vegne av klienten, uten at det foreligger noen fullmakt fra klienten som gir sønnen rett til å signere for seg. Har ikke både advokaten og klientens sønn begått en ulovlig handling?

Les mer

Kan arvinger begjære tvangssalg av eiendom?

26. okt 2023 · spørsmål

Kan arvinger, som ikke har påtatt seg et privat skifte av boet og ikke ønsker offentlig skifte, selge eiendommen i boet for å innfri forpliktelsene (lån med pant + øvrige krav). Eller må boligen stå til forfall inntil noen av kreditorene begjærer tvangssalg? Kan eventuelt arvingene begjære tvangssalg av eiendommen? Arvingene har nemlig et tinglyst krav på deler av salgssummen.

Les mer

Har gjenlevende disposisjonsrett over eiendom etter skifte?

24. aug 2023 · spørsmål

Når boet er skiftet med barna etter ektefellens død, har da gjenlevende fullt disposisjonsrett over eiendom og formue uten hensyn til barna?

Les mer

Får ikke utbetalt penger etter avdød far

16. mai 2023 · spørsmål

Kan beløp i bank fra 2016 betales ut til barn etter farens død 2016? De vil ikke skrive under på skifte. Beløpet er betalt av meg. Er der et tidsrom de kan frigjøres til barna uten skifte? Kan jeg annullere beløpet i banken?

Les mer

Hvordan krever man at skifte skal gjennomføres?

08. mai 2023 · spørsmål

Det sies at særkullsbarn etter avdøde kan kreve at skifte skal gjennomføres. Men hvordan krever man det? Det andre er spørsmål om offentlig skifte. Hva skal til for at skifteretten "uten videre" oppnevner en bobestyrer, og at gebyrer dermed blir vesentlig lavere. Det siste er spørsmål om offentlig skifte. Mener at vi har undertegnet at vi skal foreta privat skifte. Har fått skifteattest. Kan man kreve offentlig skifte i og med at gjenlevende ektefelle ikke samarbeider?

Les mer

Hvilken formue skal legges til grunn for skifte?

26. apr 2023 · spørsmål

Sitter i uskiftet bo etter at min kone døde 2006, vi var gift. Vi har to barn, de ønsker å få utbetalt morsarven, som jeg sier ok til. Blir da utgangspunktet formuen vi hadde det året hun døde?

Les mer

Ekskona er ikke fornøyd med skifteavtalen

18. apr 2023 · spørsmål

Vi skilles, vi har bolig og hytte sammen. I skifteavtalen har jeg tilbudt henne å kjøpe henne ut med en engangssum for bolig og hytten. Samlet sett, kan summen være noe mindre enn antatt prisantydning, Kona tok selv initiativ til å signere og sende skifteavtalen og alt ble gjort opp. I skifteavtalen har vi punkt om at begge har enig i avtalen og at ingen kan kreve noe av den andre etter oppgjøret er utbetalt. Hun mener nå hun har fått for lite, og krever mer. Har jeg noe å bekymre meg for her?

Les mer

Arv til hittil ukjent datter

06. apr 2022 · spørsmål

Jeg er eneste registrerte barn av min nylig avdøde far, og dermed ansvarlig for begravelse, skifte osv. Etter hans død dukket det imidlertid opp en dame som hevder hun også er datter! I motsetning til meg står hun registrert med ukjent far. Hun går nå i gang med DNA-testing for å få et definitivt svar på om hun er datter eller ikke. Mitt spørsmål er om jeg skal vente på dette DNA-svaret før skifte gjennomføres? Og hvor lang tid pleier dette å ta?

Les mer