Er over 10 år gammelt erstatningskrav foreldet?

Publisert: 07.08.2023

Jeg ble i 2010 i en sivil rettssak dømt til å betale en erstatning på 3.5 mill. Kravet ble forsøk inndrevet gjennom namsmann i 2 år uten at det var noe å hente. Det har ikke vært noe korrespondanse rundt kravet siden november 2012. Mitt spørsmål er som følger, er erstatningskravet foreldet da det har gått over 10 år siden det har vært kontakt ? Har prøvd å spørre tingretten, men får bare beskjed om at det er utenfor deres opplysningsplikt.

Svar:

Når kravet ble forsøkt tvangsinndrevet er foreldelsesfristen 10 år fra tvangsforretningens slutning. Hvis kreditor ikke har gått til rettslige skritt på nytt innen denne fristen er kravet foreldet og bortfalt.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: